Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
44/2012 07.09.2012 Slovenská sporiteľňa, a. s. 120.00€ Nájomná zmluva č. 1047/2012/CE
45/2012 14.09.2012 PLAYSYSTEM s.r.o 2721.42€ Zmluva o dielo Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Krupinskej ul. č. 12-14
47/2012 21.09.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice DODATOK č. 6 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
48/2012 21.09.2012 APS ALKON, a.s. DOHODA O REFAKTURÁCII NÁKLADOV ZA SPOTREBU EL. ENERGIE A ÚŽITKOVEJ VODY
49/2012 12.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22404.70€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska a športoviska v MČ Košice – Sever
50/2012 24.10.2012 Inžinierske stavby, a. s. 34081.92€ ZMLUVA O DIELO č. 50 / 2012 - Riešenie statickej dopravy na ulici Obrancov mieru pred blokmi č. 5-11 a 23- 29
51/2012 29.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22077.45€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri rozšírení ihriska v školskom areáli ZŠ Polianska 1 v Košiciach
53/2012 06.11.2012 Tomáš Szabadoš – TOSZA ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
54/2012 13.11.2012 Mesto Košice 13564.00€ Príkazná zmluva č. 2012002397
55/2012 14.11.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 13957.39€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní revitalizácie parku Hroncova – výbeh pre voľný pohyb psov v MČ Košice – Sever
56/2012 27.11.2012 BAZZART občianske združenie Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Praveká jaskyňa na Severe“ č. 56/2012
58/2012 29.11.2012 ICOS, a.s. Košice 7920.00€ Zmluva o dielo ZMLO č. 58/2012
61/2012 09.12.2012 Continental film s.r.o. zmluva o požičiavanní DVD nosičov pre verejné premietanie
52/2012 12.12.2012 Siemens Program and System Engineering s.r.o. 49.80€ Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru
67/2012 21.12.2012 Mesto Košice 400.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice
60/2012 05.01.2013 Slovenské centrum obstarávania PRíKAZNÁ ZMLUVA - Slovenské centrum obstarávania - stravné lístky 60/2012
2/2013 07.01.2013 Attila Boldi 56.00€ Zmluva nájme nebytových priestorov č. 2/2013
30/2013 27.01.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
4/2013 01.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb a o pripojení Virtuálnej ústredne
5/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory
1/2013 11.02.2013 Ing. Matilda Duditšová ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
12/2013 11.02.2013 Global Education Centre s.r.o. DOHODA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY
20/2013 14.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013
16/2013, 17/2013, 18/2013, 19/2013 21.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet na doma DSL, s prílohami.
14/2013 21.02.2013 VERBENA KOŠICE s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb - lekáreň Verbena 14/2013

Stránky