Príkazná zmluva č. 2012002397

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Cena: 
13 564.00€
Číslo dokladu: 
54/2012
Predmetom zmluvy je záväzok príkazníka vykonať za Príkazcu v jeho mene a na jeho účet za podmienok dohodnutých v tejto zmluve všetky činnosti súvisiace s realizáciou stavebných úprav na stavbe „Revitalizácia parku Hroncova – Výbeh pre voľný pohyb psov“ . Realizácia bude prebiehať v Mestskej časti Košice – Sever: Hroncova ulica, Košice, parcela č. 2683, k. ú. Severné mesto, LV 11620