Zmluva nájme nebytových priestorov č. 2/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Attila Boldi
Cena: 
56.00€
Číslo dokladu: 
2/2013
  1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania priestory v suteréne Budovy o celkovej výmere 48 m2(ďalej len nebytové priestory, resp. predmet nájmu).
  2. Nájom je dohodnutý na dobu do 28.2.2013