Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mesto Košice
Cena: 
400.00€
Číslo dokladu: 
67/2012

Účelom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na projekt „Hokejové mestečko Košice - Sever 2012“ konaný v dňoch 19. - 20. 05. 2012 a je zameraný na podporu vzdelávania, výchovy a rozvoj telesnej kultúry podľa § 3 ods. 3 písm e/ VZN č. 76.

Zverejnené na stránke mesta Košice 21.12.2012  http://e-samosprava.kosice.sk/Zverejnenie/Zmluva.aspx?ID=24412695