Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Seniori si užili výlet do Debrade

V rámci letných aktivít pre seniorov sa v júli uskutočnil zájazd, ktorého cieľom bolo pútnické miesto v Debradi. O tom, že bol o výlet záujem, svedčí autobus zaplnený do posledného miesta. Seniorov zo Severu na výlete sprevádzal Ing. Zoltán Balassa, známy turistický sprievodca. Prvou zastávkou boli Čečejovce a starobylý kostol pravdepodobne najstarší v okolí Košíc. V tomto kostole z 13.storočia sa nachádzajú fresky vytvorené talianskymi majstrami, asi z neskoršieho obdobia.

Nezabudneme...

S ľútosťou oznamujeme, že vo veku nedožitých 102 rokov nás opustil jeden z najstarších obyvateľov Severu Ernest Turnský. Rozlúčka so zosnulým je v stredu o 10.00 hod. na cintoríne Rozália. Česť jeho pamiatke!

Senior dom bude od septembra otvorený len v pondelok a v stredu

Dôvodom obmedzenia otváracích hodín v Senior dome na Severe je, že poslanci na ostatnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva neschválili financie na prevádzku Senior domu. V návrhu rozpočtu úrad uvažoval o sume 3.000 eur, ktorá by vykryla fungovanie občerstvenia, upratovanie a jednoduchú údržbu priestorov. Za uplynulých dvanásť mesiacov to bolo o polovicu menej, pričom občerstvenie každý mesiac dotoval aj starosta z vlastného vrecka.

Dôchodcovia sa budú stravovať na Severe po novom

Ilusračné foto strava - Sever
Tešiť sa môžu všetci dôchodcovia s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Sever. Stravovať sa budú môcť v ľubovoľných reštauráciách kde akceptujú stravné listky (gastro poukážky) a to už od 1. augusta 2012. Dôchodcovia zo Severu sa doteraz mohli stravovať u troch prevádzkovateľov reštauračného stravovania. Keďže sa však v poslednom období ocitlo na stole starostu MČ Košice – Sever viacero žiadostí dôchodcov o zabezpečenie diétneho stravovania, starosta sa rozhodol v tejto veci podniknúť kroky.

Senior dom bude zatvorený

Oznamujeme seniorom, že Senior dom na Severe bude z dôvodu letnej odstávky zatvorený v čase od 16.7.2012 do 10.8.2012.

Keď na prácu spomínate s láskou

Železničiari 16.6.1958
Ako spomínate na svoje prvé zamestnanie? S nostalgiou, láskou alebo s nechuťou? Pre našich rodičov či starých rodičov, ktorí žili v socializme bolo zamestnanie na celý život. Nezriedka odpracovali na jednom pracovisku 40 a viac rokov. To platí aj pre železničiarov ČSD – OaZD, Tomášikova 27, Košice. ČSD - OaZD Oznamovacia a zabezpečovacia...

Od pondelka začínajú Dni mesta Košice

Dni mesta Košice
Oslavy Dňa mesta Košice sa viažu na konkrétnu historickú udalosť - 7. mája 1369 bola Košiciam kráľom Ľudovítom Veľkým udelená erbová listina. Stalo sa tak po prvýkrát v dejinách vôbec, kedy európsky panovník udelil erb mestu. Zaujímavosťou je, že Košice dostali v nasledujúcich desaťročiach celkovo až štyri erbové listiny. Naše mesto je tak z heraldického hľadiska skutočnou...

Prestaňte fajčiť a vyhrajte

Plagát prestaň a vyhraj
Zasa ste sa rozhodli, že s fajčením prestanete? Že ste vydržali týždeň? Nevadí. Skúste to znovu, a odmenou pre Vás nebude len zdravší životný štýl, ale aj výhra. Stačí ak sa zapojíte do súťaže "Prestaň a vyhraj!“ (Quit and Win) , ktorú na národnej úrovni organizuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Súťaž sa začína 1. mája a končí 31. mája 2012 a je určená záujemcom vo veku 18 a viac rokov. Prihlášku do súťaže vyplnenú paličkovým písmom a podpísanú je potrebné zaslať v termíne do 30. apríla 2012 na adresu: Úrad verejného zdravotníctva SR, Odbor podpory zdravia,

Dôchodcovia, železničiari zo Severu sa stretli

Stretnutie kolegov _ železničiarov
Prvé stretnutie bývalých kolegov - železničiarov ČSD – OZD, Tomášikova 27, Košice sa konalo práve na Severe dňa 30. marca 2012. Oznamovacia a zabezpečovacia dištancia Československých dráh (tak sa podnik predtým volal) mala približne 240 zamestnancov. Postupne však všetci odchádzali do dôchodku a nestretávali sa. Keďže všetci mali na svoju prácu príjemné spomienky, tak s...

Klub Kaktusárov v Senior dome

Výstava kaktusov v Senior dome na Severe
Kaktusy a sukulenty boli hlavnou témou stretnutia členov Klubu kaktusárov z Košíc so seniormi zo Severu. V príjemnej atmosfére sa dozvedeli o tom, čo to vlastne kaktusy sú, ako ich pestovať a aj to, že keď ich darujete, dáme žiadne starodievoctvo nehrozí. „Ľudia si myslia, že o kaktusy sa vôbec starať netreba, ale nie je to pravda. Sú to rastliny ako hocktoré iné, potrebujú toľko starostlivosti ako všetky ostatné“ pripomínal seniorom kaktusár Miloslav Šebej. Potom sa už rozprúdila diskusia, lebo viacerí prišli na to, že medzi svojimmi domácimi rastlinami majú sukulenty.

Stránky