Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Senior dom bude počas Veľkej Noci zatvorený

Oznamujeme seniorom, že Senior dom na Obrancov mieru 2 v Košiciach bude po konzultácii s Radou seniorov počas Veľkonočných sviatkov zatvorený od štvrtka 28. marca 2013. Prevádzka sa začne v stredu 3. apríla 2013 v čase od 13.00 do 17.00 hodiny.

Nedovoľ mozgu zostarnúť

„TÝŽDEŇ MOZGU“ je pomenovanie medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR už po šiestykrát iniciuje a organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou MEMORY, Centrom MEMORY a Neuroimunologickým ústavom SAV. Záštitu nad týmto ročníkom prevzal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Cieľom danej kampane je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä prevencie. Tento rok je mozgu venovaný týždeň od 11. do 17. marca .

V ZOS-ke sa oslavovalo

Krásneho životného jubilea 78 rokov sa včera dožila pani Mária Železníková. Je našou klientkou v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch. Narodila sa 21. februára 1935, srdečne blahoželáme...

Zmena otváracích hodín v Senior dome

Na základe uznesenia č. 162/2012 z XX. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 19. 12. 2012 je Senior dom v roku 2013 otvorený od pondelka do piatku v čase od 13.00 do 17.00 hodiny pod dohľadom pracovníka MÚ. Týmto uznesením sa skončil aj zmluvný vzťah s prevádzkovateľom a správcom Senior domu. Všetky služby (občerstvenie, upratovanie apod.), ktoré poskytoval, si od januára zabezpečujú seniori vo vlastnej réžii.

Zariadenie opatrovateľskej služby - nový rok, nové činnosti

Od nového roka sa klienti Zariadenia opatrovateľskej služby budú riadiť aj novým harmonogramom aktivizačných činností, ktorý je vypracovaný s prihliadnutím na denný režim samotného zariadenia. Snahou je využiť osobnostné predpoklady klientov tak, aby spolu s humánnym prístupom zamestnancov oddelenia sociálnych vecí MÚ Košice – Sever a zamestnancov zariadenia vytvorili príjemnú, uvoľnenú a...

Senior dom na Severe pohltila vianočná atmosféra

Senior dom na Severe pohltila vianočná atmosféra
Magický dátum 12. 12. 12 pravdepodobne zamiešal karty aj pri organizovaní Vianočného posedenia v Senior dome na Severe. Toľko umelcov a divákov domček ešte nezažil. MČ Košice – Sever sa tu rozhodla okrem dôstojnej rozlúčky so starým rokom, pozvať aj jubilantov z radov členov Senior domu, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho jubilea. „Osobne som sa chcel poďakovať seniorom, ktorí sa v tomto roku dožili nádherných jubileí a stále sú verní Severu a nášmu Senior domu. Zaslúžia si to.“ povedal starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj.

Mikuláš zavítal aj k starkým

Na svätého Mikuláša sme nezabudli ani na našich starkých v Zariadení opatrovateľskej služby. Od rána v domčeku rozvoniaval vianočný punč. Podávali sa krémeše, ktoré sme zabezpečili sponzorsky. Milé prekvapenie pre starkých pripravil aj náš dodávateľ stravy v podobe keksíka a ovocia. Mikulášsku atmosféru umocnila pestrá výzdoba izieb a spoločných priestorov, vianočná hudba a koledy. „ Hoci...

Seniori sa rozlúčia so starým rokom v Senior dome na Severe

Starosta MČ Košice – Sever srdečne pozýva všetkých seniorov na Severe na Vianočné posedenie do Senior domu na Severe v stredu, 12. 12. 2012 o 14.00 hodine. V programe vystúpia žiaci zo ZŠ Masarykova, Súkromnej základnej umeleckej školy Katky Sninskej a s Vianočným programom sa predstaví aj Spevácky zbor Konvalinka zo Severu.

Donáška stravy pre starkých je od dnes lacnejšia

http://www.sxc.hu/photo/1316582
Zmeny vo VZN mesta o úhradách za sociálne služby spôsobili v októbri v našej MČ navýšenie sumy za donášku stravy pre starkých na Severe. „Išlo o najvyššiu cenu za donášku v meste, preto sme ešte v októbri navrhli poslancom túto sumu znížiť.“ Pripomína Zdenka Sloviková, vedúca oddelenia sociálnych vecí MÚ MČ Košice – Sever. Na októbrovom miestnom zastupiteľstve poslanci schválili...

Upozornenie pre seniorov - Stravné lístky si v decembri kúpte skôr!

Upozorňujeme všetkých seniorov, ktorí si kupujú stravné lístky, aby tak v decembri urobili do 10. decembra 2012. Termín sa posúva kvôli účtovnej uzávierke na Magistráte. Za pochopenie ďakujeme. Stravné lístky si dôchodcovia môžu zakúpiť v Kancelárii prvého kontaktu na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie č. 2 (na prízemí budovy).

Stránky