Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Nezabúdajme, mesiac október je Mesiac úcty k starším

„Ten, kto si zachová schopnosť vidieť krásu, nikdy nezostarne“. Franz Kafka, spisovateľ

Seniori sa budú zdokonaľovať v angličtine a maďarčine

V Senior dome na Severe sa október začína vzdelávacími aktivitami. Miestny úrad na základe požiadaviek dôchodcov organizuje pre záujemcov dva jazykové kurzy. Začínajú sa 2. októbra, posledné stretnutie je naplánované na 19. decembra 2013. Každý absolvent skončí kurz testom na overenie získaných vedomostí a certifikátom o ukončení. Lekcie vedú skúsení lektori raz týždenne 60 minút. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne priamo v Senior dome. Počet účastníkov je obmedzený, jeden kurz môže navštevovať maximálne 10 žiakov.

S Máriami sme oslavovali aj v zariadení opatrovateľskej služby

„Mária je sväté meno, preto si ho váž, meniny dnes oslavuje, veru sviatok máš.“ “ Posielame Vám ružičku plnú lásky, tešíme sa, že pohladíme Vaše vlásky. Dnes je deň, keď meniny slávite, dúfame, že ho s nami v láske a pohode strávite.“

Zapojte svoj rozkvitnutý balkón do súťaže!

Ak ste hrdý na svoj balkón alebo okno, ktoré každý obdivuje, lebo je nádherne zakvitnutý vďaka vašej starostlivosti, zapojte sa do súťaže „KVETY KOŠÍC“ a vyhrajte! Ceny do súťaže venovalo Kvetinárstvo CYKUS a Kvetinárstvo MERKÚR. Mestská časť Košice – Sever sa rozhodla obnoviť túto tradíciu, ktorá v minulosti mala u obyvateľov nášho mesta veľký ohlas. Preto vyhlasuje súťaž o najkrajší balkón a najkrajšie okno na území MČ Košice – Sever.

Nepatrný dotyk...

Mačiatko Kelly z útulku a korytnačka Wendy, nájdená náhodne v tráve, si našli nový domov v záhrade nášho zariadenia . „Aj tento milý, možno nepatrný dotyk živej bytosti pomáha uviesť našich starkých do lepšieho duševného stavu,“ konštatuje vedúca oddelenia sociálnych vecí Mgr. Sloviková.

Guláš chutil výborne...

Posledný júlový deň si Klienti a pracovníci v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch spríjemnili poobedňajším posedením pri guláši. Pozvanie prijali aj rodinní príslušníci starkých a veselú spoločnosť nám robili aj ich vnúčatká. Prežili sme spolu krásne slnečné popoludnie, ktoré prebehlo v družnej a príjemnej atmosfére. K večeru sme sa rozchádzali, s pekným zážitkom v srdci.

Vďaka štátnej dotácii lacnejšie leto pre seniorov

Seniori môžu aj tento rok využiť zvýhodnené ceny pobytov vďaka štátnej dotácii. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dotuje ubytovanie a stravu vo vybraných hoteloch pre seniorov. Celkovo vyjde dôchodcu dovolenka na Slovensku zhruba o 50 € menej. Hotely a ubytovne pritom pre seniorov ponúkajú aj zvýhodnené vstupy do welnes a relax centier či iných atrakcií. O dotáciu na pobyt môže...

Zomrel Ing. Ladislav Šimko predseda Rady seniorov na Severe

Po náhlej chorobe nás vo veku nedožitých 82 rokov navždy opustil Ing. Ladislav Šimko. Pán Šimko pracoval ako predseda Rady seniorov na Severe od roku 2011, kedy ho vo voľbách zvolili členovia Senior klubu. Svojou svedomitou prácou, zanieteným prístupom a ochotou pomôcť pri riešení problémov si získal mnohých. Česť jeho pamiatke! Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v pondelok 17. júna 2013 o...

Senior dom otvorený štyri dni v týždni

Prevádzka v Senior dome na Obrancov mieru 2 v Košiciach sa od konca mája mení. Rada seniorov na základe naplnenosti a záujmu zo strany členov SD rozhodla, že toto zariadenie bude pre verejnosť otvorené od pondelka do štvrtka od 13.00 do 17.00 hodiny. V piatok je Senior dom zatvorený.

Stránky