Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Seniori si vo voľbách zvolili novú Radu

Seniori na Severe mali október v znamení volieb. Volili si novú Radu seniorov, 5-člennú komisiu, ktorá komunikuje pri príprave programu v Senior dome s miestnym úradom a koordinuje aktivity mesta v spolupráci s Radou seniorov mesta Košice. Doterajšia Rada seniorov pracovala od decembra 2011, po dvoch rokoch si podľa schváleného Štatútu seniori volia novú.

Otvárame ďalší kurz angličtiny pre seniorov

Kvôli zvýšenému záujmu o výuku angličtiny, Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever otvára ďalší Kurz anglického jazyka pre seniorov v Senior dome na Severe na ulici Obrancov mieru 2 v Košiciach.

Seniori Severu a Starého mesta si to tento rok rozdajú v minigolfe

Už po tretíkrák sa seniori zo Starého mesta a Severu stretnú na Športových hrách o putovný pohár starostov Starého mesta a Severu. Tentoraz budú súťažiť v trochu netradičnej, ale rovnako zaujímavej disciplíne ako po minulé roky. V minulosti sa hrali karty, kopalo loptou na cieľ či preťahovalo lanom. Tento rok si seniori precvičia svoju presnosť úderu v minigolfe. Podujatie sa uskutoční 15. 10...

Voľby Rady seniorov

Pri organizovaní aktivít v Senior dome na Severe miestnemu úradu výrazne pomáha Rada seniorov, ktorú si naši seniori zvolili prvýkrát pred dvomi rokmi. Vo voľbách v roku 2011 boli zvolení za členov Rady Seniorov Mgr. Vincent Gavrecký, Ondrej Varecha, Ing. Ladislav Šimko, Anastázia Szczureková a Magdaléna Harčariková. Členovia Rady Seniorov zo svojich radov zvolili za predsedu Ing. Ladislava ŠIMKA a za podpredsedu Anastáziu SZCZUREKOVÚ.

Seniori sa rozlúčili s letom na Bankove

Nádherná jesenná atmosféra na Bankove privítala minulý týždeň seniorov zo Severu na opekačke, ktorá bola pomyselnou rozlúčkou s letom. V príjemnom prostredí MINIGOLFU na Bankove prežili takmer celý deň. Počasie prialo nielen posedeniu pri hudbe ale aj súťaženiu v minigolfe. Prekvapujúce bolo, že niektorí túto hru, aj keď žijú na Severe celý život, ešte nikdy nehrali. Po súťažení si všetci...

Nezabúdajme, mesiac október je Mesiac úcty k starším

„Ten, kto si zachová schopnosť vidieť krásu, nikdy nezostarne“. Franz Kafka, spisovateľ

Seniori sa budú zdokonaľovať v angličtine a maďarčine

V Senior dome na Severe sa október začína vzdelávacími aktivitami. Miestny úrad na základe požiadaviek dôchodcov organizuje pre záujemcov dva jazykové kurzy. Začínajú sa 2. októbra, posledné stretnutie je naplánované na 19. decembra 2013. Každý absolvent skončí kurz testom na overenie získaných vedomostí a certifikátom o ukončení. Lekcie vedú skúsení lektori raz týždenne 60 minút. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne priamo v Senior dome. Počet účastníkov je obmedzený, jeden kurz môže navštevovať maximálne 10 žiakov.

S Máriami sme oslavovali aj v zariadení opatrovateľskej služby

„Mária je sväté meno, preto si ho váž, meniny dnes oslavuje, veru sviatok máš.“ “ Posielame Vám ružičku plnú lásky, tešíme sa, že pohladíme Vaše vlásky. Dnes je deň, keď meniny slávite, dúfame, že ho s nami v láske a pohode strávite.“

Zapojte svoj rozkvitnutý balkón do súťaže!

Ak ste hrdý na svoj balkón alebo okno, ktoré každý obdivuje, lebo je nádherne zakvitnutý vďaka vašej starostlivosti, zapojte sa do súťaže „KVETY KOŠÍC“ a vyhrajte! Ceny do súťaže venovalo Kvetinárstvo CYKUS a Kvetinárstvo MERKÚR. Mestská časť Košice – Sever sa rozhodla obnoviť túto tradíciu, ktorá v minulosti mala u obyvateľov nášho mesta veľký ohlas. Preto vyhlasuje súťaž o najkrajší balkón a najkrajšie okno na území MČ Košice – Sever.

Stránky