Seniori si vo voľbách zvolili novú Radu

Seniori na Severe mali október v znamení volieb. Volili si novú Radu seniorov, 5-člennú komisiu, ktorá komunikuje pri príprave programu v Senior dome s miestnym úradom a koordinuje aktivity mesta v spolupráci s Radou seniorov mesta Košice. Doterajšia Rada seniorov pracovala od decembra 2011, po dvoch rokoch si podľa schváleného Štatútu seniori volia novú.

Voľby prebiehali od 2. do 17. októbra 2013 podľa vopred stanovených pokynov. Zo siedmich kandidátov nakoniec seniori 17. 10. 2013 zvolili piatich, ktorí sa podľa počtu získaných hlasov stali členmi Rady seniorov na Severe - Anna GREGOVÁ, Ladislav GÖŐZ, Magdaléna HARČARIKOVÁ, Katarína HERICHOVÁa Ján BARTKO. Predsedom Rady seniorov je Ján Bartko.