Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Výstava ručných prác šikovných žien zo Severu

Výstava ručných prác klientov ZOS v Senior dome
Pozývame Vás na ukážku toho, čo vytvorili šikovné ruky žien z krúžku Šikovných rúk, ktorý pracuje v Senior dome na Severe pod vedením Ireny Vanackej. Medzi dielkami nájdete aj ručné práce obyvateliek Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré vznikli v rámci ergoterapie a dekoračné obliečky na vankúše z netradičného patchworku Evy Doubravovej. V ýstava sa uskutoční dňa 23. 4. 2012 o 13.00...

Ručné práce rozžiarili Senior dom

Výstava ručných prác klientov ZOS
Klienti zariadenia opatrovateľskej služby s radosťou pripravili pre členov Senior domu, ale aj pre Severanov výstavu ručných prác na tému „Slávime Veľkonočné sviatky“ . O tom, že aj v staršom veku dokážu šikovné ruky vytvoriť krásne háčkované veľkonočné vajíčka, košíčky a dečky sa môžete presvedčiť aj vy, priamo v Senior dome na Obrancov mieru č. 2 v Košiciach. Príďte sa pozrieť a uvidíte na vlastné oči, ako tradične aj netradične vieme „ozdobiť“ veľkonočné sviatky.

Konzultácie pre prácu s PC zaujali, záujemcov je čoraz viac

Konzultácie pre prácu s PC
Sever spustil pilotný projekt vzdelávania seniorov v Dennom centre, ktorého súčasťou je Senior dom, Obrancov mieru 2. „Aj napriek nedostatku financií sme našli riešenie, ktoré aj naďalej umožní seniorom pravidelne sa stretávať a vzájomne sa vzdelávať. Naši seniori prejavili enormný záujem o prácu s počítačmi, zaznamenali sme záujemcov nielen zo Severu, ale aj iných mestských častí. Sú...

Dni otvorených dverí pre seniorskú verejnosť

Bezplatné poradenstvo pre seniorov
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach organizuje Dni otvorených dverí pre seniorskú verejnosť ( 2.–5. apríla 2011 a 10.–13. apríla 2012) , s ponukou poradenských služieb v oblasti prevencie hlavných rizikových faktorov vybraných chronických ochorení (najmä srdcovo-cievnych) a...

Na Severe sa zachraňovali životy

Darca krvi Adam Ostrolucky 20.3.2012
Prvýkrát sa do akcie „Valentínska kvapka krvi “ zapojila aj mestská časť Košice – Sever. V priestoroch Senior domu na Severe včera (20.03.2012) darovali darcovia kúsok svojej životodarnej tekutiny. "Potešila nás účasť najmä mladých ľudí. Chceme v tejto aktivite pokračovať a veríme, že si získa u Severanov podporu" vyjadril sa starosta Marián Gaj, keď po prvý krát v živote daroval...

Darujte krv - zachránite život

Valentínska kvapka krvi
Príďte darovať vzácnu tekutinu a pomôžte tým, ktorí to potrebujú. Mestská časť Košice – Sever sa zapája do kampane Valentínska kvapka krvi 2012. Mobilný odber krvi sa pre Severanov uskutoční 20. marca 2012 (utorok) od 8.00 do 11.00 hodiny v priestoroch Senior domu na Severe, Obrancov mieru 2, Košice. Mobilný odber organizuje mestská časť Košice – Sever v spolupráci s košickou pobočkou Slovenského červeného kríža a Národnou transfúznou službou v Košiciach.

Vansovej Lomnička zavíta do Senior domu

Terézia Vansová
Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice, Dom Matice slovenskej v Košiciach a Mestská časť Košice - Sever pozývajú na Krajské kolo súťaže žien v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby - 45. ročník Vansovej Lomničky 2012. Srdečne sú vítané nielen recitátorky, ale aj všetci priaznivci umeleckého prednesu. Krajské kolo umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička 2012 sa bude...

Keď nemôže volič k urne, príde urna k voličovi

Voľby do NR SR
Volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať okrskovú volebnú komisiu o možnosť hlasovať mimo volebnej miestnosti, v územnom obvode príslušného volebného okrsku do prenosnej volebnej urny. Ako postupovať: Požiadať priamo alebo telefonicky príslušnú okrskovú volebnú komisiu na nižšie uvedených adresách a telefónnych číslach. Upozornenie : aj volič, ktorý bude hlasovať do prenosnej volebnej urny, sa musí preukázať zástupcom Okrskovej volebnej komisie občianskym preukazom.

Marec v Senior dome na Severe v znamení klasiky

Senior dom na Severe
Aj v čase internetu a moderných komunikačných technológií zostávame na Severe verní tradíciám. Marec bude v Senior dome na Severe v znamení klasiky. Knihy sú pre mnohých aj v súčasnosti zdrojom informácií, poučenia i zábavy. Preto budú marcové podujatia o knihách a ich autoroch. Burza kníh, ktoré zo svojho depozitu pravidelne vyraďuje Verejná knižnica Jána Bocatia, sa prvýkrát uskutoční v...

Keď zvieratá liečia

Felinoterapia v zariadení opatrovateľskej služby
V rámci grantového programu OPORA 2011/2012, ktorý vypísala Nadácia SPP sme vypracovali pre Zariadenie opatrovateľskej služby MČ Košice – Sever dva projekty s názvom Canisterapia a iné voľnočasové aktivity a Odstránenie architektonických bariér , prostredíctvom, ktorých sa uchádzame o finančný príspevok. „ Dané projekty by nám mali pomôcť odstrániť architektonické bariéry v zariadení a zabezpečiť klientom canisterapiu, felinoterapiu (možnosti návštev zvierat), čím chceme u nich odstrániť stavy depresie a nezáujem o akékoľvek iné činnosti.

Stránky