Konzultácie pre prácu s PC zaujali, záujemcov je čoraz viac

Konzultácie pre prácu s PC

Sever spustil pilotný projekt vzdelávania seniorov v Dennom centre, ktorého súčasťou je Senior dom, Obrancov mieru 2. „Aj napriek nedostatku financií sme našli riešenie, ktoré aj naďalej umožní seniorom pravidelne sa stretávať a vzájomne sa vzdelávať. Naši seniori prejavili enormný záujem o prácu s počítačmi, zaznamenali sme záujemcov nielen zo Severu, ale aj iných mestských častí. Sú ochotní dokonca cestovať zo vzdialenejších miest, len aby sa niečo nové naučili. Určite k tomu prispel veľmi ústretový lektor, ktorý poskytuje konzultácie pre prácu s PC, ale aj zrekonštruované priestory Senior domu, ktoré umožňujú bezplatné užívanie PC a bezplatné pripojenie na internet. Výhodou sú aj LDC televízory, na ktorých prebieha výučba a vo vedľajšej miestnosti si viete pri kvalitnej kávičke a koláčiku pozrieť zdarma 80 televíznych programov. Obdiv vyslovujem aj lektorovi, p. Tauberovi, ktorý túto činnosť vykonáva pre seniorov bezplatne“ uviedol Marián Gaj, starosta. Konzultácie pre prácu s PC poskytujeme pre členov Senior domu bezplatne každý utorok od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Seniorom je k dispozícii denný bar, čerstvé zákusky (fantastické a jednoducho neodolateľné), kvalitná kávička a čaj za 0,40€. Okrem týchto aktivít môžu seniori využiť možnosť zahrať si biliard a šachy. Pravidelnú aktivitu vykonáva aj Dekor krúžok a krúžok šikovných rúk. Ako uviedla pani Alžbeta, do Senior domu sa prišla naučiť hlavne ovládať svoj notebook, ktorý jej darovali deti. „Toto je môj prvý notebook, kúpili mi ho moje deti, vo veku 81 rokov sa opäť začnem učiť. Hlavne ma zaujíma e-mail, to asi využijem najviac. Prvý e-mail pošlem svojim synom a kamarátke do Austrálie. Deti hovoria, že ešte nie som stará, aby som sa niečo nové priučila o internete“. Všetci tí, ktorí doteraz nenabrali odvahu „potykať“ si s počítačom sú srdečne vítaní v Senior dome.

 

Autor fotografie: Veronika JANUŠKOVÁ, denník Korzár (fotografia použitá so súhlasom autora)