Dôchodcovia, železničiari zo Severu sa stretli

Stretnutie kolegov _ železničiarov

Prvé stretnutie bývalých kolegov - železničiarov ČSD – OZD, Tomášikova 27, Košice sa konalo práve na Severe dňa 30. marca 2012. Oznamovacia a zabezpečovacia dištancia Československých dráh (tak sa podnik predtým volal) mala približne 240 zamestnancov. Postupne však všetci odchádzali do dôchodku a nestretávali sa. Keďže všetci mali na svoju prácu príjemné spomienky, tak s myšlienkou prvého stretnutia bývalých zamestnancov prišiel p. Tibor Keder.

Opätovné stretnutie „železničiari“ plánujú na výročie VOSR (veľká októbrová socialistická revolúcia), tento dátum si zvolili tak trochu z nostalgie. Najstarším kolegom, ktorý prišiel na stretnutie bol 94 ročný pán Gejza Illés. P. Illes je uznávaný rádioamatér a v podniku odpracoval celý svoj život.

„Ďakujeme Severu, že sme toto stretnutie mohli uskutočniť v príjemnom prostredí Senior domu“ svorne vyjadrili svoje poďakovanie usmievaví železničiari.

 

Stretnute kolegov - železničiarov v Senior domeStretnute kolegov - železničiarov v Senior dome