Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Dotáciu na zakúpenie palivového dreva môžete žiadať do 24.2.2012 (piatok)

Podávanie žiadosti o poskytnutie dotácie naďalej trvá. Podávanie žiadosti o poskytnutie JEDNORAZOVEJ dotácie na humanitárne účely - zakúpenie palivového dreva pre občanov v hmotnej núdzi, ohrozených nepriaznivými poveternostnými podmienkami naďalej trvá . Žiadosť si je možné podať do 24.02.2012 do 12.00 hod. na oddelenie sociálnych vecí, číslo dverí 006.

Využite poslednú príležitosť požiadať o potravinovú pomoc

Potravinová pomoc múka
Vydávame skladové zásoby potravinovej pomoci. Oznamujeme občanom, ktorí si v roku 2011 neupaltnili nárok na potravinovú pomoc, že vydávame potravinovú pomoc (múku, cestoviny) do vyčerpania skladových zásob. Žiadosť o poskytnutie tejto pomoci je potrebné podať na Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice – Sever, prízemie – číslo dverí 006, t.č.: 633...

Do 14.2.2012 sa poskytuje dotácia na zakúpenie palivového dreva

Oznamujeme občanom v hmotnej núdzi, že v zmysle usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je možné poskytnúť JEDNORAZOVÚ dotáciu na humanitárne účely - zakúpenie palivového dreva pre občanov v hmotnej núdzi, ohrozených nepriaznivými poveternostnými podmienkami . Dotácia na humanitné účely – palivové drevo je určená pre tie skupiny obyvateľov, ktorí nemajú palivo...

Potravinovú pomoc začíname vydávať v pondelok 6.2.2012

Potravinová pomoc cestoviny
Oznamujeme občanom, ktorí si podali žiadosť o poskytnutie potravinovej pomoci na Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice – Sever k dátumu 31.01.2012, že výdaj potravín sa začne v pondelok 06.02.2012, následne každý pracovný deň v čase od 8.30 – 12.00 a od 13.00 - 14.30 hod. , do vybavenia všetkých podaných žiadostí. Občania, ktorí si podali žiadosť a...

Február sa v Senior dome na Severe začne s úsmevom

Senior dom na Severe
Pre seniorov z Mestskej časti Košice - Sever sme pripravili ďalší mesiac plný zaujímavých akcií. V poradí piata výstava otvorí v Senior dome na Severe program nielen pre tých skôr narodených. Všetkých, ktorí sa radi zasmejú na dobrých kreslených vtipoch pozývame na vernisáž výstavy karikatúr Ladislava Tverďáka. Spolu asi tridsiatka dielok poteší každého návštevníka Senior domu...

Konzultácie pre prácu s PC vždy v utorok

Oznamujeme všetkým seniorom, že novým lektorom pre konzultácie s počítačom sa stal člen Senior domu p. Štefan Tauber . P. Tauber Vám rád a ochotne poradí pri práci s počítačom vždy v utorok od 13.00 hod. do 15.00 hod. v priestoroch Senior domu na Severe. Tešíme sa na všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa niečo nové o počítačoch.

V Senior dome zaspievajú sólisti Štátneho divadla Košice

Dňa 26. januára 2012 (štvrtok) o 15.00 hod . sa v priestoroch Senior domu, Obrancov mieru č. 2 uskutoční hudobné privítanie nového roka, na ktoré Vás srdečne pozývame. Prítomným zahrá hudobné duo J. Horvátha, spievajú sólisti Štátneho divadla Košice. Podujatie sa koná pod záštitou starostu MČ Košice – Sever Mariána Gaja v spolupráci s Radou seniorov na Severe (Ing. Šimko) a...

Výdaj potravinovej pomoci vo februári 2012

Potravinová pomoc na Severe
Oznamujeme občanom, že Výdaj potravinovej pomoci sa uskutoční v mesiaci február 2012. Žiadosť o poskytnutie tejto pomoci je potrebné podať na Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice – Sever, prízemie – číslo dverí 006 do 31.01.2012. Tlačivá si môžete vytlačiť tu: ...

Možnosti stravovania dôchodcov na Severe

Dôchodcovia, ktorí sú občanmi mestskej časti Košice – Sever sa môžu stravovať u troch prevádzkovateľov reštauračného stravovania, s ktorými má Mestská časť Košice - Sever uzatvorenú zmluvu o poskytovaní závodného stravovania. Sú to: - Reštaurácia Slávik, Národná trieda 56, Košice, kde cena jedného lístka je 3,30 € - Gastrorekrea, Letná 45, Košice, kde cena jedného lístka je 2,98 € - Stredisko soc...

Práce šikovných škôlkarov obdivujú už aj seniori

MČ Košice - Sever v rámci EKO mesiaca január v pondelok 16.1.2012 v priestoroch Senior domu otvorila výstavu EKO svet Ježka Separka. Na otvorení vernisáže prednosta Miestneho úradu MČ Jaroslav Polaček povedal: „Sme radi, že sme sa s Nadáciou dohodli a práce detí môžu vidieť aj seniori. Je to pekné sprievodné podujatie v rámci Eko mesiaca, navyše sa naši seniori chystajú na exkurziu do...

Stránky