Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Konzultácie pre prácu s PC vždy v utorok

Oznamujeme všetkým seniorom, že novým lektorom pre konzultácie s počítačom sa stal člen Senior domu p. Štefan Tauber . P. Tauber Vám rád a ochotne poradí pri práci s počítačom vždy v utorok od 13.00 hod. do 15.00 hod. v priestoroch Senior domu na Severe. Tešíme sa na všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa niečo nové o počítačoch.

V Senior dome zaspievajú sólisti Štátneho divadla Košice

Dňa 26. januára 2012 (štvrtok) o 15.00 hod . sa v priestoroch Senior domu, Obrancov mieru č. 2 uskutoční hudobné privítanie nového roka, na ktoré Vás srdečne pozývame. Prítomným zahrá hudobné duo J. Horvátha, spievajú sólisti Štátneho divadla Košice. Podujatie sa koná pod záštitou starostu MČ Košice – Sever Mariána Gaja v spolupráci s Radou seniorov na Severe (Ing. Šimko) a...

Výdaj potravinovej pomoci vo februári 2012

Potravinová pomoc na Severe
Oznamujeme občanom, že Výdaj potravinovej pomoci sa uskutoční v mesiaci február 2012. Žiadosť o poskytnutie tejto pomoci je potrebné podať na Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice – Sever, prízemie – číslo dverí 006 do 31.01.2012. Tlačivá si môžete vytlačiť tu: ...

Možnosti stravovania dôchodcov na Severe

Dôchodcovia, ktorí sú občanmi mestskej časti Košice – Sever sa môžu stravovať u troch prevádzkovateľov reštauračného stravovania, s ktorými má Mestská časť Košice - Sever uzatvorenú zmluvu o poskytovaní závodného stravovania. Sú to: - Reštaurácia Slávik, Národná trieda 56, Košice, kde cena jedného lístka je 3,30 € - Gastrorekrea, Letná 45, Košice, kde cena jedného lístka je 2,98 € - Stredisko soc...

Práce šikovných škôlkarov obdivujú už aj seniori

MČ Košice - Sever v rámci EKO mesiaca január v pondelok 16.1.2012 v priestoroch Senior domu otvorila výstavu EKO svet Ježka Separka. Na otvorení vernisáže prednosta Miestneho úradu MČ Jaroslav Polaček povedal: „Sme radi, že sme sa s Nadáciou dohodli a práce detí môžu vidieť aj seniori. Je to pekné sprievodné podujatie v rámci Eko mesiaca, navyše sa naši seniori chystajú na exkurziu do...

Konzultácie pre prácu s PC vždy v utorok

Oznamujeme seniorom - záujemcom o konzultácie pre prácu s PC, že tieto konzultácie budú vždy v utorok od 13.00 hod. do 15.00 hod. v priestroch Senior domu na Severe, Obrancov mieru 2, Košice. Konzultácie poskytujú zamestnanci miestneho úradu. O otvorení nového kurzu pre úplných začiatočníkov (záujemcov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti ani zručnosti s prácou na PC) vás budeme...

OZNAM - Vernisáž výstavy EKOSVET

Vernisáž výstavy EKOSVET Nadácie KOSIT sa z technických príčin presúva o týždeň. Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie tejto výstavy v pondelok 16. januára 2012 o 13.00 hodine v Dome Seniorov. Za pochopenie Ďakujeme.

Zariadenie opatrovateľskej služby sa snažíme vylepšovať

MČ Košice – Sever poskytuje sociálnu službu pobytovou formou v Zariadení opatrovateľskej služby na určitý čas (24-hod. denne) fyzickým osobám, ktorým už nepostačuje poskytovanie sociálnej služby terénnou formou (na byte klienta najviac 8 hod. denne). Zariadenie opatrovateľskej služby MČ Košice – Sever (ďalej iba „ZOS“) poskytuje celodennú starostlivosť občanom, ktorých zdravotný stav je...

Ekologický január v Senior dome

Program v Januári 2012 Senior dom je otvorený od 3. januára 2012. 12. 9. 1. 2012 (pondelok) o 13.00 hodine EKOSVET Nadácie KOSIT Vystavovať svoje diela budú šikovní škôlkári a žiaci základných škôl. Výstava ponúka viac ako 30 výtvarných dielok, ktoré vznikali počas Dňa Zeme, Enviroolympiády a projektu Škôlka Ježka Separka. Nadácia KOSIT podporuje aktivity a...

Na Severe máme šikovné gazdinky

Výsledky súťaže o Naj... medovník Severu Najlepší medovník Severu je súťaž, ktorú na začiatku Medového týždňa, predvianočnej série podujatí v Senior dome na Severe, vyhlásil starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj.

Stránky