Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Aj nevidiacim vychádzame v ústrety

Ako správne komunikovať so slabozrakou a nevidiacou osobou
Pracovník komunikoval celý čas len s mojím sprievodcom. Cítila som sa ako vzduch..." (Erika, nevidiaca, 24 rokov, použité z brožúry „Nech úrad nestraší“ vytvorenej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska). Aj takéto pocity vyvolávame nevedomky pri komunikácii s nevidiacimi a slabozrakými. Za účelom zlepšenia prístupu pri poskytovaní služieb zamestnancami miestneho úradu k občanom nevidiacim a slabozrakým, sa dvaja zamestnanci miestneho úradu zúčastnili školenia organizovaného Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska pod názvom "Zlepšime svoj prístup k ľuďom so zrakovým postihnutím". Toto zaujímavé školenie nás obohatilo nielen profesionálne, ale aj ľudsky.

Polícia pre voľby upraví stránkové hodiny na vydávanie občianskych preukazov

Policajný zbor SR
Máte platný občiansky preukaz? V súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky polícia zabezpečuje všetky potrebné opatrenia pre nerušený priebeh volieb. Každý volič je povinný sa pred hlasovaním vo voľbách do národnej rady preukázať dokladom totožnosti , teda občianskym preukazom. Aby nikto nebol ukrátený o možnosť hlasovať kvôli...

Pohnutý život, režim mu zmenil meno

101 ročný oslávenec p. Turnský
Krásnych 101 rokov sa dožíva náš milý Severan Ernest Turnský. Aj napriek vysokému veku je stále činorodý, pracuje v záhrade, dokonca do svojich 96 rokov šoféroval auto. Socialistický režim bol k nemu neúprosný, jeho maďarský a šľachtický pôvod mu bol tŕňom. Musel si preto zmeniť meno z Thurnoczy na Turnský. Korene jeho rodu sú 400 rokov staré. Vzácny rodový erb a originálna listina, ktoré sa...

Dotácie na palivové drevo ukončené

O Z N Á M E N I E Na základe pokynov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamujeme, že vzhľadom k zlepšeniu poveternostných podmienok bolo podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na palivové drevo ukončené dňom 21.2.2012.

Plánujeme rozvíjať ďalšie voľnočasové aktivity

Fotografia zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice
Za účelom posilňovania pamäte a vitality seniorov, prevencii depresívnych nálad a pocitu osamelosti plánuje MČ Košice - Sever svojim klientom v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) zabezpečiť tréningy pamäte, canisterapiu, pracovné rehabilitácie. U klientov ZOS sme vykonali orientačné diagnostické testy MMSE...

Dotáciu na zakúpenie palivového dreva môžete žiadať do 24.2.2012 (piatok)

Podávanie žiadosti o poskytnutie dotácie naďalej trvá. Podávanie žiadosti o poskytnutie JEDNORAZOVEJ dotácie na humanitárne účely - zakúpenie palivového dreva pre občanov v hmotnej núdzi, ohrozených nepriaznivými poveternostnými podmienkami naďalej trvá . Žiadosť si je možné podať do 24.02.2012 do 12.00 hod. na oddelenie sociálnych vecí, číslo dverí 006.

Využite poslednú príležitosť požiadať o potravinovú pomoc

Potravinová pomoc múka
Vydávame skladové zásoby potravinovej pomoci. Oznamujeme občanom, ktorí si v roku 2011 neupaltnili nárok na potravinovú pomoc, že vydávame potravinovú pomoc (múku, cestoviny) do vyčerpania skladových zásob. Žiadosť o poskytnutie tejto pomoci je potrebné podať na Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice – Sever, prízemie – číslo dverí 006, t.č.: 633...

Do 14.2.2012 sa poskytuje dotácia na zakúpenie palivového dreva

Oznamujeme občanom v hmotnej núdzi, že v zmysle usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je možné poskytnúť JEDNORAZOVÚ dotáciu na humanitárne účely - zakúpenie palivového dreva pre občanov v hmotnej núdzi, ohrozených nepriaznivými poveternostnými podmienkami . Dotácia na humanitné účely – palivové drevo je určená pre tie skupiny obyvateľov, ktorí nemajú palivo...

Potravinovú pomoc začíname vydávať v pondelok 6.2.2012

Potravinová pomoc cestoviny
Oznamujeme občanom, ktorí si podali žiadosť o poskytnutie potravinovej pomoci na Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice – Sever k dátumu 31.01.2012, že výdaj potravín sa začne v pondelok 06.02.2012, následne každý pracovný deň v čase od 8.30 – 12.00 a od 13.00 - 14.30 hod. , do vybavenia všetkých podaných žiadostí. Občania, ktorí si podali žiadosť a...

Február sa v Senior dome na Severe začne s úsmevom

Senior dom na Severe
Pre seniorov z Mestskej časti Košice - Sever sme pripravili ďalší mesiac plný zaujímavých akcií. V poradí piata výstava otvorí v Senior dome na Severe program nielen pre tých skôr narodených. Všetkých, ktorí sa radi zasmejú na dobrých kreslených vtipoch pozývame na vernisáž výstavy karikatúr Ladislava Tverďáka. Spolu asi tridsiatka dielok poteší každého návštevníka Senior domu...

Stránky