Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Darujte krv - zachránite život

Valentínska kvapka krvi
Príďte darovať vzácnu tekutinu a pomôžte tým, ktorí to potrebujú. Mestská časť Košice – Sever sa zapája do kampane Valentínska kvapka krvi 2012. Mobilný odber krvi sa pre Severanov uskutoční 20. marca 2012 (utorok) od 8.00 do 11.00 hodiny v priestoroch Senior domu na Severe, Obrancov mieru 2, Košice. Mobilný odber organizuje mestská časť Košice – Sever v spolupráci s košickou pobočkou Slovenského červeného kríža a Národnou transfúznou službou v Košiciach.

Vansovej Lomnička zavíta do Senior domu

Terézia Vansová
Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice, Dom Matice slovenskej v Košiciach a Mestská časť Košice - Sever pozývajú na Krajské kolo súťaže žien v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby - 45. ročník Vansovej Lomničky 2012. Srdečne sú vítané nielen recitátorky, ale aj všetci priaznivci umeleckého prednesu. Krajské kolo umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička 2012 sa bude...

Keď nemôže volič k urne, príde urna k voličovi

Voľby do NR SR
Volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať okrskovú volebnú komisiu o možnosť hlasovať mimo volebnej miestnosti, v územnom obvode príslušného volebného okrsku do prenosnej volebnej urny. Ako postupovať: Požiadať priamo alebo telefonicky príslušnú okrskovú volebnú komisiu na nižšie uvedených adresách a telefónnych číslach. Upozornenie : aj volič, ktorý bude hlasovať do prenosnej volebnej urny, sa musí preukázať zástupcom Okrskovej volebnej komisie občianskym preukazom.

Marec v Senior dome na Severe v znamení klasiky

Senior dom na Severe
Aj v čase internetu a moderných komunikačných technológií zostávame na Severe verní tradíciám. Marec bude v Senior dome na Severe v znamení klasiky. Knihy sú pre mnohých aj v súčasnosti zdrojom informácií, poučenia i zábavy. Preto budú marcové podujatia o knihách a ich autoroch. Burza kníh, ktoré zo svojho depozitu pravidelne vyraďuje Verejná knižnica Jána Bocatia, sa prvýkrát uskutoční v...

Keď zvieratá liečia

Felinoterapia v zariadení opatrovateľskej služby
V rámci grantového programu OPORA 2011/2012, ktorý vypísala Nadácia SPP sme vypracovali pre Zariadenie opatrovateľskej služby MČ Košice – Sever dva projekty s názvom Canisterapia a iné voľnočasové aktivity a Odstránenie architektonických bariér , prostredíctvom, ktorých sa uchádzame o finančný príspevok. „ Dané projekty by nám mali pomôcť odstrániť architektonické bariéry v zariadení a zabezpečiť klientom canisterapiu, felinoterapiu (možnosti návštev zvierat), čím chceme u nich odstrániť stavy depresie a nezáujem o akékoľvek iné činnosti.

Aj nevidiacim vychádzame v ústrety

Ako správne komunikovať so slabozrakou a nevidiacou osobou
Pracovník komunikoval celý čas len s mojím sprievodcom. Cítila som sa ako vzduch..." (Erika, nevidiaca, 24 rokov, použité z brožúry „Nech úrad nestraší“ vytvorenej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska). Aj takéto pocity vyvolávame nevedomky pri komunikácii s nevidiacimi a slabozrakými. Za účelom zlepšenia prístupu pri poskytovaní služieb zamestnancami miestneho úradu k občanom nevidiacim a slabozrakým, sa dvaja zamestnanci miestneho úradu zúčastnili školenia organizovaného Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska pod názvom "Zlepšime svoj prístup k ľuďom so zrakovým postihnutím". Toto zaujímavé školenie nás obohatilo nielen profesionálne, ale aj ľudsky.

Polícia pre voľby upraví stránkové hodiny na vydávanie občianskych preukazov

Policajný zbor SR
Máte platný občiansky preukaz? V súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky polícia zabezpečuje všetky potrebné opatrenia pre nerušený priebeh volieb. Každý volič je povinný sa pred hlasovaním vo voľbách do národnej rady preukázať dokladom totožnosti , teda občianskym preukazom. Aby nikto nebol ukrátený o možnosť hlasovať kvôli...

Pohnutý život, režim mu zmenil meno

101 ročný oslávenec p. Turnský
Krásnych 101 rokov sa dožíva náš milý Severan Ernest Turnský. Aj napriek vysokému veku je stále činorodý, pracuje v záhrade, dokonca do svojich 96 rokov šoféroval auto. Socialistický režim bol k nemu neúprosný, jeho maďarský a šľachtický pôvod mu bol tŕňom. Musel si preto zmeniť meno z Thurnoczy na Turnský. Korene jeho rodu sú 400 rokov staré. Vzácny rodový erb a originálna listina, ktoré sa...

Dotácie na palivové drevo ukončené

O Z N Á M E N I E Na základe pokynov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamujeme, že vzhľadom k zlepšeniu poveternostných podmienok bolo podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na palivové drevo ukončené dňom 21.2.2012.

Plánujeme rozvíjať ďalšie voľnočasové aktivity

Fotografia zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice
Za účelom posilňovania pamäte a vitality seniorov, prevencii depresívnych nálad a pocitu osamelosti plánuje MČ Košice - Sever svojim klientom v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) zabezpečiť tréningy pamäte, canisterapiu, pracovné rehabilitácie. U klientov ZOS sme vykonali orientačné diagnostické testy MMSE...

Stránky