Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Príďte sa poradiť s právnikom!

Mestská časť Košice - Sever pozýva na stretnutie s právnikom. Témou stretnutia budú majetkovo-právne vzťahy, otázky dedičstva i to, ako správne napísať závet alebo na čo nezabudnúť pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti. Poradiť sa môžete v stredu 29. mája 2013 o 14.00 hodine v Senior dome na Obrancov mieru 2. Poradí Vám Mgr. Ladislav Torok z Oddelenia právneho a organizačných činností MÚ MČ Košice...

V Zariadení opatrovateľskej služby je leto najkrajším obdobím roka

S teplými dňami začínajú naši starkí využívať aj areál Zariadenia opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch. V minulom roku upravená záhrada v okolí budovy ponúka príjemný oddych a relax. „Pre našich klientov je to príjemné spestrenie dňa. Vždy, keď sa vyčasí, využívame pre aktivity záhradný altánok aj miesta, kde si na lavičke možno v pokoji oddýchnuť a zrelaxovať.“...

Turnaj Seniorov zrušený

Turnaj v šachu Seniorov - amatérov, o putovný pohár starostu Severu, plánovaný na tento štvrtok, je zrušený. Organizátori z radou seniorov sa pre tento krok rozhodli, nakoľko príhlásený počet seniorov nedosiahol potrebný počet. Turnaj je však iba preložený na jesenný termín. Organizátori veria, že do nového termínu, ktorý aj my zverejníme, dokážu lepšie spropagovať túto udalosť a tak zabezpečiť...

POZOR NA PODVODNÍKOV !

Polícia vyzýva seniorov, aby boli obozretnejší a opatrnejší najmä voči neznámym osobám. Môže ísť o podvodníkov, ktorí si častokrát vopred vytipujú svoje obete, aby ich okradli. Vzhľadom na to, že väčšinou si páchatelia vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich bezbrannosť a dôverčivosť, polícia seniorom odporúča: - Zvýšiť obozretnosť v...

MAJSTROVSTVÁ V ŠACHU SENIOROV O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU

Turnaj sa uskutoční štvrtok 18. Apríla 2013 so začiatkom o 13.00 hod., v Senior dome Mestskej časti Košice – Sever (denné centrum), na Obrancov mieru 2. Prihlásiť sa je potrebné do 17. Apríla 2013 do 14.00 hod.

Senior dom bude počas Veľkej Noci zatvorený

Oznamujeme seniorom, že Senior dom na Obrancov mieru 2 v Košiciach bude po konzultácii s Radou seniorov počas Veľkonočných sviatkov zatvorený od štvrtka 28. marca 2013. Prevádzka sa začne v stredu 3. apríla 2013 v čase od 13.00 do 17.00 hodiny.

Nedovoľ mozgu zostarnúť

„TÝŽDEŇ MOZGU“ je pomenovanie medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR už po šiestykrát iniciuje a organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou MEMORY, Centrom MEMORY a Neuroimunologickým ústavom SAV. Záštitu nad týmto ročníkom prevzal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Cieľom danej kampane je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä prevencie. Tento rok je mozgu venovaný týždeň od 11. do 17. marca .

V ZOS-ke sa oslavovalo

Krásneho životného jubilea 78 rokov sa včera dožila pani Mária Železníková. Je našou klientkou v Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch. Narodila sa 21. februára 1935, srdečne blahoželáme...

Zmena otváracích hodín v Senior dome

Na základe uznesenia č. 162/2012 z XX. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 19. 12. 2012 je Senior dom v roku 2013 otvorený od pondelka do piatku v čase od 13.00 do 17.00 hodiny pod dohľadom pracovníka MÚ. Týmto uznesením sa skončil aj zmluvný vzťah s prevádzkovateľom a správcom Senior domu. Všetky služby (občerstvenie, upratovanie apod.), ktoré poskytoval, si od januára zabezpečujú seniori vo vlastnej réžii.

Zariadenie opatrovateľskej služby - nový rok, nové činnosti

Od nového roka sa klienti Zariadenia opatrovateľskej služby budú riadiť aj novým harmonogramom aktivizačných činností, ktorý je vypracovaný s prihliadnutím na denný režim samotného zariadenia. Snahou je využiť osobnostné predpoklady klientov tak, aby spolu s humánnym prístupom zamestnancov oddelenia sociálnych vecí MÚ Košice – Sever a zamestnancov zariadenia vytvorili príjemnú, uvoľnenú a...

Stránky