Voľby Rady seniorov

Pri organizovaní  aktivít v Senior dome na Severe miestnemu úradu výrazne pomáha Rada seniorov, ktorú si naši seniori zvolili prvýkrát pred dvomi rokmi. Vo voľbách v roku 2011 boli zvolení za členov Rady Seniorov Mgr. Vincent Gavrecký, Ondrej Varecha, Ing. Ladislav Šimko, Anastázia Szczureková a Magdaléna Harčariková. Členovia Rady Seniorov zo svojich radov zvolili za predsedu Ing. Ladislava ŠIMKA a za podpredsedu Anastáziu SZCZUREKOVÚ. Vzhľadom k nečakanému úmrtiu predsedu Rady seniorov Ladislava Šimka, Rada do svojich radov prijala Ing. Jána Bartka, ktorý sa vo voľbách umiestnil ako ďalší v poradí. Tento rok si majú možnosť seniori zvoliť novú Radu seniorov. Voľby prebiehajú od 2. do 17. 10. 2013. Bližšie informácie získate priamo v Senior dome na Severe.

Časový harmonogram volieb Rady seniorov 2013.

2. – 10. 10. 2013        

Zbieranie návrhov kandidátov na členov Rady seniorov

14. 10. 2013

Zverejnenie kandidátnej listiny /zoznamu kandidátov na členov RS/

17. 10. 2013 

Voľby Rady seniorov