Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Svetový deň meteorológie si seniori pripomenuli prednáškou

Verejnosť na celom svete si pripomína každoročne 22. marca Svetový deň vody a 23.marca Svetový meteorologický deň. V Senior dome na Severe si Svetový deň meteorológie pripomenuli prednáškou Elemíra Dunajského, bývalého pracovníka SHMÚ v Košiciach. Téma o globálnom otepľovaní a jeho vplyve na územie mesta Košice zaujala všetkých aj preto, že prednášajúci doniesol ukážky meracích prístrojov, ktoré sa v meteorológii používajú dodnes.

UPOZORNENIE PRE ČLENOV BOWLINGOVÉHO KRÚŽKU

STRETNUTIE NA BOWLINGU WATSONOVA 21. 3. 2014 SA RUŠÍ PRE ÚČASŤ ČLENOV KRÚŽKU NA PODUJATÍ ORGANIZOVANOM PRIMÁTOROM MESTA v SPOLOČENSKOM PAVILÓNE.

Marec bude v znamení Dňa žien, Mesiaca knihy a výstavy ručných prác

Všetkých seniorov zo Severu srdečne pozývame na podujatia, ktoré organizuje Rada seniorov v spolupráci s Miestnym úradom MČ Košice - Sever. Počas marca si spoločne pripomenieme Medzinárodný deň žien na posedení 11. 3. 2014, Mesiac knihy výstavou kuchárskych kníh a pripravená je aj prednáška na tému "Trénovanie pamäte". Viac v programe .

UPOZORNENIE: Dávajte si pozor na podvodníkov

Mestská časť Košice – Sever upozorňuje obyvateľov na podvodníkov, ktorí začali najmä seniorom ponúkať opatrovateľské služby. Podvodníci navštevujú ľudí priamo v bytoch v popoludňajších a podvečerných hodinách a vydávajú sa za opatrovateľov mestskej časti. Žiadame, aby obyvatelia týmto klamlivým ponukám napodľahli. Opatrovateľky, ktoré sú zamestnankyňami Mestskej časti Košice – Sever sa vedia preukázať služobným preukazom a navštevujú seniorov najmä predpoludním. Ak máte podozrenie, že vás oslovili podvodníci, informujte o nich Mestskú políciu na telefónnom čísle 159 alebo Oddelenie sociálnych vecí MÚ MČ Košice - Sever na 055 / 633 22 62.

Hosťom Senior domu bude riaditeľ ŠFK aj riaditeľ spoločnosti Novitech

Besedy so zaujímavými Košičanmi sú v Senior dome na Severe obľúbené. V tomto týždni sú pripravené dve - v stredu s Júliusom Kleinom, riaditeľom Štátnej filharmónie Košice a vo štvrtok s Attilom Szabóom, riaditeľom spoločnosti Novitech. Besedy sa začínajú o 14.00 hodine, organizačne ich zabezpečuje člen Rady seniorov Ladislav Gooz. Srdečne Vás pozývame.

Na Valentína bola zábava

Viac ako 80 členov Senior domu na Severe sa stretlo na Valentínskom posedení, ktoré sa uskutočnilo 13. februára 2014 o 14.00 hodine. Bohatý kultúrny program sa začal vystúpením nášho speváckeho súboru Konvalinky, nasledovala poézia v podaní pána Bolfa. O výbornú atmosféru sa postaral aj harmonikár Peter Stripaj. Milým spestrením programu bolo aj vrelé želanie starostu MČ Košice – Sever Mariána...

Január - turistika, bowling aj divadlo...

V Senior dome na Severe sa od januára naplno rozbehla činnosť. K pravidelným a veľmi obľúbeným aktivitám patrí turistický krúžok a krúžok bowlingu, neutícha záujem o jazykové kurzy a seniori zo Severu sa aktívne zúčastňujú celomestských podujatí. Pozrite si zopár momentov z činnosti v mesiaci január.

Prvá vychádzka turistického krúžku bola na Aničku, v sobotu je cieľom Bankov

Medzi novými aktivitami seniorov na Severe je od nového roka aj turistika. Po zisťovaní záujmu koncom minulého roka o turistický krúžok prejavilo záujem viac ako 20 seniorov. Tí sa stretli na úvodnej prechádzke na Aničku vo štvrtok 16. januára. Pod vedením pani Kolnikovej, ktorá dočasne krúžok vedie sa vybrali od budovy Senior domu na Obrancov mieru smerom na Aničku. Cieľom ich cesty bola obec Ťahanovce. Odmenou pre všetkých zúčastnených bol nielen teplý čaj ale najmä dobrý pocit z prechádzky v spoločnosti priateľov. „Ak máte záujem zažiť podobné prechádzky, pripojte sa. Začíname nenáročnými trasami v blízkom okolí mesta. Nabudúce sa vyberieme cez Alpinku na Bankov.“ Pozývajú seniori.

Úvod roka 2014 bol pre seniorov v znamení športu

Na prvé súťaženie v bowlingu, sa na prekvapenie všetkých nás, zišlo až 19 členov Senior domu na Severe. Všetci sme sa zvítali a každý každému ešte poprial všetko dobré do nového roku. Objednali sme si niečo malé na prípitok a dobrú náladu a aby sa tie gule dobré šmýkali. Prišiel nás privítať a popriať športu zdar aj prednosta MÚ MČ Košice – Sever Ing. Polaček. Vytvorili sme dve družstvá po 8...

Senior dom ponúka v januári vzdelanie aj zábavu

Po vianočnej prestávke je Senior dom opäť otvorený. Od stredy 8. januára 2014 ponúka svoje priestory seniorom aktívnym v záujmových krúžkoch a kurzoch. Pre veľký záujem budú aj v roku 2014 pokračovať jazykové kurzy a pravidelne sa začnú stretávať aj vyznavači turistiky a bowlingu. Turistický krúžok sa prvýkrát stretne v piatok 17. 1. 2014 a bowlingový krúžok 10. 1. 2014. Všetky krúžky, ktoré boli...

Stránky