Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Mikuláš zavítal aj do Denného centra

9.12.2014 zavítal medzi seniorov do Denného centra Mikuláš. Štvrtáci a piataci zo základnej školy Odborárska Košice prišli do Denného centra plného seniorov, aby im pod vedením p. uč. PaedDr. BeatrixStraus a Mgr. SabinyKutovej zaspievali koledy a potešili ich tancom. Vianočnú atmosféru dotváral ozdobený vianočný stromček. Ako darček deti vlastnoručne vyrobili prekrásne sklenené prívesky pre dámy...

Katarínska zábava v DC

Naši seniori využili jednu z posledných možností na zábavu pred adventom a na Katarínu si poriadne zatancovali a zaspievali v suteréne Denného centra. Dokladom naozaj výnimočne dobrých vzťahov je výborná nálada, tanec a spev od začiatku podujatia až do konca. Všetkých prítomných privítal predseda Rady seniorov Ing. Ján Bartko, stručne zhodnotil bohatú činnosť Denného centra, za aktivitu seniorom...

Seniori zo Severu ocenení primátorom

Traja naši aktívni seniori si z rúk primátora mesta Košice Richarda Rašiho prevzali Ďakovný list primátora mesta pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. Sú to Martin Dziak, Helena Gerecová a Emília Nôtová - ich obetavá aktívna činnosť pre seniorov , vedenie krúžkov a pod.neušla pozornosti primátora a takto ocenil členov nášho Dennného centra. K blahoželaniu sa samozrejme pripájame aj...

Halloween si užili aj seniori zo Severu

Asi stovka našich členov si užila aj, pre seniorov pomerne nový sviatok, Halloween. Podľa informácií Ing. Jána Bartka, predsedu Rady seniorov, 4.11.2014 o 15,00 sa konala Čarodejnícka zábava. Seniori si zatancovali pri živej hudbe, zábava bola skvelá až do neskorého večera a samozrejme nechýbal bohatý kultúrny program.

Seniori zo Severu si uctili pamiatku zosnulých turistov

Členovia turistického krúžku pod vedením Sone Gergeľovej v sobotu 8.11.2014 v rámci 16. Pietnej spomienky košických turistov a milovníkov prírody absolvovali túru z Jahodnej na Prednú Holicu. Pietny akt sa uskutočnil v kaplnke pod chatou Lajoška. Pri zapálených sviečkach si zaspomínali na priateľov a známych, ktorí už nie sú medzi nami. Prialo nám aj počasie takže si pešiu túru zopakovali aj...

Úcta k starším v Dennom centre

Október si už tradične spájame s úctou k starším. Aj tento rok sme si našich seniorov uctili v priestoroch Denného centra dňa 28.10.2014. Priestor Denného centra sme vyzdobili výtvarnými a literárnymi prácami žiakov zo základných škôl na Severe na túto tému tak, aby si každý mohol prečítať úvahy, básne i odkazy starým rodičom. Aj výtvarné práce boli nádherné. Denné centrum bolo plné seniorov,...

Opäť sme zabodovali

Naši seniori sú športovo založení. Najčastejšie to dokazujú v stolnom tenise a ani Športová olympiáda seniorov 2014 nebola výnimkou. V súťaži jednotlivcov v kategórii žien naša seniorka Viera Ličková obsadila pekné 3. miesto. Športová olympiáda sa konala pod záštitou primátora mesta Košice Richard Raši spolu s Radou seniorov v októbri 2014.

Tlačivo na registráciu do DC už aj na webe

V rámci skvalitňovania služieb občanom a obyvateľom MČ Košice – Sever už existuje možnosť stiahnuť si tlačivo „Registračný formulár“ do Denného centra prostredníctvom webu. Je už aktuálny, doplnený o nové krúžky, napr. anglický jazyk a ruský jazyk na rôzne stupne pokročilosti, športové aktivity, cvičenie a pod. Radi vás v Dennom centre privítame!

Stolnotenisový turnaj vyhral senior E. Dunajský

V dňoch 24. a 25. 9. 2014 sa v priestoroch Denného centra v spolupráci s predsedom Rady seniorov Ing. Jánom Bartkom konal zaujímavý zápas v stolnom tenise medzi starostom MČ Košice – Sever Mariánom Gajom, seniormi zo Severu a poslancami MZ. Farby poslancov hájili páni Železník a Šmída, farby seniorov páni Elemír Dunajský, MartinDziak, Ivan Moravetz a Štefan Tauber. Samozrejme, v Dennom centre...

Stránky