Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2022 (utorok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program:...

Pozvánka na 16. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 16. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2022 (utorok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever Festivalové námestie 2, Košice Program:...

Pozvánka na 17. zasadnutie Komisie kultúry MZ Košice - Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 16. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 13. jún 2022 o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever Program: Otvorenie Kontrola uznesení Kultúrne a športové akcie za predchádzajúce...

Stránky