Cesta Čermeľským údolím na Alpínku bude od stredy 4. augusta 2021 cez deň uzavretá

Od dnešného dňa, 4. augusta 2021 sa v Košiciach od 8.30 hod. začala uzávierka cesty II. triedy č. 547 od odbočky na Bankov až po rázcestie Alpinka. Týmto úsekom nebude možné prejsť počas pracovných dní až do piatka 13. augusta 2021 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. Na Alpinku sa dostanete od Baránka Detskou železnicou http://www.visitkosice.org/sk/atraktivity/detska-zeleznica.

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 12.03.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Ťahanovské riadky 31 v čase od 08.30 hod do 15:00 hod. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici na čas nevyhnutný na opravu poruchy. Zásobovanie pitnou vodou...

Výrub inváznych drevín, stromov, úprava a výsadba

V najbližšie dni stretnete pracovníkov Správy mestskej zelene v Košiciach v MČ Košice-Sever na viacerých miestach, kde budú vykonávať tieto činnosti: Výrub inváznych drevín: 3 ks na Watsonovej ulici oproti Tlačiarňam 1 ks javorovec v Parku duklianskych obetí 1 ks javorovec pri Hroncovej 21 1 ks javorovec pri Tolstého 5 Výrub stromov na základe rozhodnutia: 1 ks javor a 1 ks smrek na Kalvárii...

Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2021 (piatok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Stránky