Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 18. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 22.06.2022 /streda/ o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program...

TS: SEVER SI PRIPOMÍNA NEDOŽITÉ STÉ NARODENINY JÁNA MATHÉHO

Dnes, 14. júna by sa jeden z najvýznamnejších slovenských sochárov Ján Mathé dožil 100 rokov. Hoci nás opustil už pred vyše desiatimi rokmi v úctyhodnom veku nedožitých 90 rokov, jeho diela sa stali ikonické a dodnes krášlia rôzne miesta v Košiciach. Niekoľko z nich sa nachádza aj v našej mestskej časti. Pri tejto príležitosti si starosta mestskej časti, František Ténai uctil umelcovu pamiatku...

Odstránenie poruchy vody

Upozorňujeme obyvateľov, že dnešný deň 14.06.2022 je prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Horolezecká 6 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 hod. do 14:00 hod.. Konkrétne ide o ulice Horolezecká a...

Stránky