Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Oznámenie o predĺžení prevádzky trhoviska

Mestská časť Košice - Sever rozhodla o predĺžení prevádzky trhoviska mestskej časti Košice-Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach na obdobie od 16. novembra 2023 do 31. decembra 2023.

Pozvánka na 5. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 09.11.2023

Komisia rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 5. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktorá sa uskutoční dňa 13.11.2023 (pondelok) o 16.30 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice –...

Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej 09.11.2023

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever Košice, 02.11.2023 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 09.11.2023 (štvrtok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Program: 1. Otvorenie 2...

Stránky