Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Veselé Vianoce

Milí Severania, dovoľte mi, aby som sa vám v tomto vianočnom čase prihovoril aj touto formou. Pár dní pred záverom roka sa všetci môžeme na chvíľu zastaviť, na chvíľu zabudnúť na povinnosti a starosti a stráviť vzácny čas so svojimi blízkymi. Opäť prežiť krásny večer plný tradícií, v rodinnej atmosfére, večer plný pokoja a pohody. Posledné roky priniesli množstvo výziev, ktoré ovplyvnili náš...

Oprava poruchy vody

Dnes, 19.12.2022 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na ulici Slovenského, č. d. 1. Bez vody budú ulice – Slovenského , Gogoľova, Havlíčkova , Watsonova. Predpoklad ukončenia opráv tejto poruchy je cca do 14:00 hod.

Prerušenie dodávky pitnej studenej vody

Dnešný deň 15.12.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Watsonová 19 a Slavkovská 14. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie

Stránky