Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Seminár Byty a bývanie 28.11.2023

Pozývame obyvateľov na seminár Byty a bývanie, ktorý sa uskutoční v utorok 28.11.2023 o 17:00 v Kultúrno-spoločenskom centre na ulici Obrancov mieru 2.

Oznámenie o predĺžení prevádzky trhoviska

Mestská časť Košice - Sever rozhodla o predĺžení prevádzky trhoviska mestskej časti Košice-Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach na obdobie od 16. novembra 2023 do 31. decembra 2023.

Pozvánka na 5. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 09.11.2023

Komisia rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 5. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktorá sa uskutoční dňa 13.11.2023 (pondelok) o 16.30 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice –...

Stránky