Súťaž o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku

Nezabudnite sa zapojiť do súťaže o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku. Uzávierka súťaže je 31. januára 2022. Je potrebné vypísať Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vaše fotografie.

 

Uzávierka miestnych komunikácií v MČ Košice - Sever počas 98. ročníka Medzinárodného maratónu mieru

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií POVOĽUJE žiadateľovi Maratónskemu klubu v Košiciach uzávierku miestnych komunikácií, a to nasledovne: 03.10.2021- v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. bude zabezpečená trať pretekov 98. ročníka Medzinárodného maratónu mieru...

Upozornenie na možné obmedzenie dopravy

V pracovných dňoch v čase od 06:30 do 08:30 a potom od 14:30 do 16:30 je križovatka ulíc Hlinkova x Vodárenská x Študentská regulovaná dopravnou políciou. V prípade zlých poveternostných podmienok (dážď, hmla, sneženie) môže byť v danom úseku z ulíc Študentská a Vodárenská v smere rovno a doľava obmedzená prípadne zrušená prejazdnosť. Prosíme vodičov, aby si radšej vytvorili časovú rezervu.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 01.10.2021

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: garáže za bytovým domom ul. Hroncova č.d. 11 v termíne 1. október 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Stránky