Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

TS: Študentom začína zimný semester - DPMK posilňuje dopravu

KOŠICE: Študentom Technickej univerzity v Košiciach v pondelok začína zimný semester. Dopravný podnik mesta Košice z uvedeného dôvodu posilní spoje a vypraví vozidlá s vyššou kapacitou.

Bezpečnosť pri školách 2018

Štvrtok 20.9.2018 Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s Mestskou políciou Košice opäť zorganizovala pre prváčikov základných škôl (Hroncova, Tomášikova, Polianska) besedu na tému „Bezpečnosť pri školách“. Začal sa školský rok a každý z nás si praje, aby sa deti po prázdninách dostali každý deň bezpečne do školy. Po úvodnom predstavení príslušníka MsP a pracovníčky úradu bolo žiakom vysvetľované dopravné značenie, ukážka zastavovania vozidiel terčíkom, ako správne jazdiť na bicykli, alebo ako sa správať na prechode pre chodcov.

Odstránenie poruchy

Dňa 21.09.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Čermeľska cesta 48

Stránky