ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - september 2022

Už od zajtra 13.9.2022 do 20.9.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Kisdyho, Čermeľská cesta, Športová / Bežecká, Hurbanova, Rozálska / Palmová, Chrastie, Huncovská K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu:...

Pozvánka na 17. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 17. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2022 (utorok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever Festivalové námestie 2, Košice ...

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 08.09.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Česká č.d.2- bez vody budú ulice Česká a Svornosti v čase od 08.00 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky