Oznámenie

Oznamujeme občanom, že dňa 13.08.2018 bude z dôvodu havarijného stavu (porucha na prívodnom vodovodnom potrubí) Miestny úrad MČ KE - Sever od 13:00 hod. ZATVORENÝ.

Z tohto dôvodu sa v tento deň ruší aj poslanecký deň. 

Za pochopenie ďakujeme.

II. turnus prímestského tábora 2018

Deti z II. turnusu Letného prímestského tábora na Severe si vo štvrtok prezreli  železničnú stanicu v Košiciach exkluzívne tak, ako to nebýva bežné. Vybrali sme sa k výpravcom a do tzv. zázemia stanice. Bol to  pre nich veľký zážitok. Poobede si deti pochutnali na jahodovej zmrzline, ktorú dostali ako prekvapenie od p. starostu Mariána Gaja.  Piatok sa už niesol v znamení finišu, a preto si decká ešte užili posledný deň hrami v našom Kultúrno-spoločenskom centre aj turnajom na Alpinke.

Odstránenie poruchy

Dňa 09.08.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na na  ul.Cesta Podhradova –roh  Polianska. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

 

Stránky