OZNAM pre občanov

Vážení občania,
prosíme vás o zvýšenú bezpečnosť pri vstupe do Miestneho úradu. Pred vchodom Miestneho úradu sa realizujú úpravy súvisiace s rekonštrukciou schodiska a montovanie bezbariérovej rampy. Vstup je sprístupnený z bočnej pravej strany Miestneho úradu.

Samospráva bližšie k ľuďom

Od dnešného dňa 04.11.2019 je možné u nás na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sever platiť, Správne poplatky podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, aj bezhotovostne platobným terminálom.  Platbu terminálom môžete uskutočniť za Správne poplatky  podľa sadzobníka, ako napríklad: osvedčenie podpisu, osvedčenie listín, potvrdenie o pobyte, rybársky lístok, známky pre psa a pod. 

Stránky