Severská desiatka 2022

Severská desiatka 2022

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 8. rok, pozor! Severská desiatka 2022 sa blíži. 

12. októbra 2022 (streda) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate.

Registrácia bude od 14:30 hod. - 15:30 hod. pri bufete Živánska koliba. Behať sa bude tradične 10-kilometrová trať na trase Bankov - Alpinka v 11 kategóriách. 

Prvých 150 najrýchlejšie prihlásených bežcov získa špeciálne vyrobenú účastnícku medailu.

Uzávierka prihlášok so zvýhodneným štartovným je do 10.10.2022

 

Odstránenie poruchy vody

Upozorňujeme obyvateľov, že dnešný deň 01.06.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Dobšinského 2. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na ulici Dobšinského.

Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov) Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy Na diskusiu s vami sú pripravení: 1.6.2022 – Ing. Milan Baraník 8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo 15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko 22.6.2022 – Pavol...

Meranie dopravy na Obrancov mieru

Zajtra v čase od 6.00 do 18.00 hod. bude prebiehať meranie intenzity dopravy na križovatkách Komenského x Obrancov mieru, Tolstého x Obrancov mieru a Národná trieda x Obrancov mieru. Dôvodom je pripravovaná oprava komunikácie Obrancov mieru s prípadným zjednosmernením časti alebo celej ulice z dôvodu legalizácie parkovacích miest na ceste a chodníku.

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou MK/A/2022/16327-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa, oznamuje zašatie konania o umiestnení stavby s názvom "Košice-Sever, lokalita ul. Slovenská, Slovenskej jednoty, Ťahanovské riadky - prekládka TSS, úprava NN a DP". Vyvesené:8.7.2022 Zvesené: 25.7.2022

Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice I

Úložná doba: od 07.07.2022 do 25.07.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Kristína Fráterová /nar. 1958/. Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Marianna Kubinová...

Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 1.

Dňa 04.07.2022.Úložná doba: od 04.07.2022 do 22.07.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Mária Barnová, Daniela Demeková , Juraj Csiszer.

Stránky