ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Ukončenie zákazu využívania lesov verejnosťou

Koniec zákazu využívania lesov verejnosťou na lesných pozemkoch v okrese Košice I. – IV. dňom 10.08.2022 od 6:00 hod. Pohyb verejnosti v lese je možný len na vyznačených turistických a cyklistických chodníkoch. Naďalej je ZAKÁZANÉ • fajčiť a používať otvorený plameň, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, • vypaľovať porasty bylín, kríkov a...

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 08.08.2022 bude odstraňovaná porucha na Českej ulici č.d.26. Bez vody bude ulica Česká v čase cca od 08:00 do 15:00 hod. Ďakujeme za pochopenie

Oprava poruchy na vodovodnom potrubí

Dnes, 03.08.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Horolezecká 4. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 13:30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky