Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - jún 2021

Od utorka 15.06.2021 do pondelka 21.06.2021, sú v MČ Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 

1. Park mládeže / Atletická

2. Obrancov mieru

3. Tolstého

4. Študentská

5. Nemcovej 24

6. Hlinkova 14

7. Vihorlatská

Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2021 (piatok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 11.03.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Chalupkova 5 v čase od 08.30 hod do 14:00 hod. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Sčítanie obyvateľstva

V týchto dňoch stále prebieha sčítanie obyvateľov. Ku dnešnému dňu je v MČ Košice - Sever percento sčítania na čísle 48,17 %. Obyvateľ sa sčítava prioritne sám (resp. s pomocou blízkej osoby) vyplnením elektronického sčítacieho formulára https://eso.scitanie.sk/sk . K dispozícii bude do 31. marca 2021. Pripájame informatívne video...

Stránky