Úradné hodiny v pôvodnom režime od 01.06.2020

Od pondelka 01.06.2020 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever v pôvodnom režime, samozrejme za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení. 

ÚRADNÉ HODINY:

PONDELOK   08:00 - 16:00 hod.

UTOROK       08:00 - 16:00 hod.

STREDA        08:00 - 17:00 hod.

ŠTVRTOK     08:00 - 16:00 hod.

PIATOK         08:00 - 15:00 hod.

Dôležitý oznam pre dôchodcov stravujúcich sa na Garbiarskej

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom bolo s účinnosťou od 13.3.2020 (piatok)  riaditeľkou SSPmK, Garbiarska 4 prijaté nové opatrenie: POZASTAVUJE SA VÝDAJ A POSKYTOVANIE OBEDOV pre dôchodcov z mestských častí, čo sa týka aj seniorov zo Severu. 

Za opečiatkované poukážky bude možné uplatniť si vrátenie financií cez príslušnú mestskú časť až do konca apríla 2020.

Dôležitý oznam pre dôchodcov stravujúcich sa na Garbiarskej

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom a aktualizáciou usmernení hlavného hygienika SR bolo s účinnosťou od 11.3.2020 riaditeľkou SSPmK, Garbiarska 4 prijaté nové opatrenie k stravovaniu v jedálni, a to „Zákaz konzumácie obedov v jedálni SSPmK pre externe stravujúcich sa dôchodcov z mestských častí“, čo sa týka aj seniorov zo Severu.  

Stránky