Prerušenie dodávky pitnej studenej vody

Dnešný deň, 23.02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Česká 37. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

Pozvánka na XVII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XVII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2022 (pondelok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s...

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE v Crow aréne počas jarných prázdnin

O chvíľu začínajú jarné prázdniny, preto sme pripravili VEREJNÉ KORČUĽOVANIE v Crow aréne v utorok a vo štvrtok. Vstup je zadarmo pri dodržaní platných pandemických opatrení Tešíme sa na vás.

Stránky