Severská desiatka 2022

Severská desiatka 2022

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 8. rok, pozor! Severská desiatka 2022 sa blíži. 

12. októbra 2022 (streda) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate.

Registrácia bude od 14:30 hod. - 15:30 hod. pri bufete Živánska koliba. Behať sa bude tradične 10-kilometrová trať na trase Bankov - Alpinka v 11 kategóriách. 

Prvých 150 najrýchlejšie prihlásených bežcov získa špeciálne vyrobenú účastnícku medailu.

Uzávierka prihlášok so zvýhodneným štartovným je do 10.10.2022

 

Začala sa oprava Čermeľskej cesty

Tento týždeň sa postupne rozbieha oprava Čermeľskej cesty v úseku od konca Komenského ulice pred konečnou zastávkou električky Havlíčkova, po zastávku autobusov Letecká. Aktuálne prebieha vyberanie obrubníkov a toto bude trvať cca 10 dní. Následne sa pristúpi k výmene povrchu cestnej komunikácie a priľahlého chodníka. Celková dĺžka prác je odhadovaná na 6 týždňov. V tomto období bude dochádzať k...

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 26.05.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Havlíčkova – Čermeľská cesta . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 hod. do 14:00hod.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - máj 2022

Od dnešného dňa od 24.05.2022 do 31.05.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery na týchto uliciach: 1. Cesta pod Hradovou, 2. Čermeľské údolie, 3. Odborárska/Strakova, 4. Hroncova, 5. Kisdyho, 6. Račí potok/Vencová, 7. Sládkovičova

Stránky

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním verejnou vyhláškou na stavbu "Prístavba exteriérového WC a zmena účelu užívania na jednotku rýchleho občerstvenia, Košice". Vyvesené: 30.06.2022 Zvesené: 15.07.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - MK/A/2022/07342-07/I/JAN

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu s názvom : "Rekonštrukcia plynovodov Košice, Sever, Národná trieda". Vyvesené: 30.06.2022 Zvesené: 15.07.2022

Stránky