Pohyb medveďa hnedého na území Severu

Na základe informácií o pohybe tejto najväčšej šelmy na turistickej trase v okolí Bankova a na kraji lesa nad Botanickou záhradou UPJŠ upozorňujeme obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a ostražitosť pri pobyte v lese. Situáciu aktívne sledujeme, konzultovali sme ju s kompetentnými a na miesto sme z preventívnych dôvodov požiadali o vyslanie hliadky Štátnej ochrany prírody. Táto urobí intenzívny...

Verejné prerokovanie návrhu "Územný plán zóny Košice - Tlačiarne"

Verejné prerokovanie návrhu "Územný plán zóny Košice - Tlačiarne" sa uskutoční 12.07.2022 o 15:00 hod., na Magistráte mesta Košice v miestnosti č. D310. Návrh Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“ je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v stránkových dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod. a na...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - jún 2022

Už od zajtra 21.6.2022 do 28.6.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Park mládeže / Atletická, Obrancov mieru, Tolstého, Študentská, Nemcovej 24, Hlinkova 14, Vihorlatská K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu: https://www.kosit.sk/sluzby/prevadzka-zbernych-dvorov-a-zbernych-miest/

Stránky