Pozvánka na XIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 28. februára 2022 (pondelok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Od utorka, 22.02.2022 do 01.03.2022 , sú v MČ Košice- Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Gerlachovská 2. Nemcovej / Hroncova 3. Hlinkova 14 4. Hurbanova 5. Vencová / Račí potok 6. Letná 7. Vihorlatská

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanov, že dňa 18 .02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody na celej ulici Slavkovská, z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Slavkovská 16 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

Stránky