Severská desiatka má svoj termín!

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 6. rok, pozor! Severská desiatka 2018 sa blíži. 25.mája 2018 (piatok) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod.

TS: Zmena otváracích hodín predajných miest DPMK

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje cestujúcich na zmenu otváracích hodín predajných miest DPMK .

Vo štvrtok, 29.marca 2018budú stránkové hodiny pre verejnosť upravené nasledovne:

Predpredaj Rooseveltova 3  :                                                                 7:00 – 14:00 hod

Zákaznícke centrum DPMK Bardejovská 6 :                                     7:00 – 14:00 hod

Stánok DPMK pred hotelom Centrum:                                              7:00 – 14:00 hod      

Pozvánka na XXVIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXVIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

23. marec 2018  (piatok) o 10.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

Odstránenie poruchy

Dňa 22.03.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Popradska 56. Z uvedeného dôvodu bude prerušená dodávka pitnej vody na predmetnej ulici ako i na ulici Kalvária, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky