Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Trojkráľový beh pri mínus 20

Že sú naši seniori športovo zdatní, to je pre nás známa vec. Ale že sa 12 senioriek z nášho DC zúčastní dňa 6.1.2017 trojkráľového behu pri arktických mínus dvadsať stupňov a pocitových mínus 25, to si veru zaslúži uznanie. Trať merala 1100 m a hoci sme medailu nezískali, všetky naše členky dobehli so cťou. Prvenstvo máme v tom, že naša členka, pani Helenka Halová dobehla trať za 15 minút, čo je...

Seniorský trojboj na Severe

Ešte stále sú Košice mestom športu. Ctiac ducha športového súťaženia, usporiadali sme v spolupráci s Radou seniorov dňa 15.12. 2016 v priestoroch Denného centra Seniorský trojboj Severanov. Toto podujatie bolo určené pre všetkých seniorov na Severe, nielen pre členov Denného centra. Našim seniorom, ktorým kondičku možno iba závidieť, išli všetky tri disciplíny. Seniorov sme rozdelili do kategórií...

Stolnotenisová liga seniorov

V rámci športových aktivít projektu Košice-mesto športu 2016, sa uskutočnila od 1.9.2016 do 17.12.2016 stolnotenisová liga seniorov - členov denných centier z rôznych MČ a klubov mesta Košíc. Aj naše DC bolo jedným z priestorov, kde sa liga odohrávala a vieme, že sa súťažiaci u nás cítili naozaj dobre. Do ligy bolo prihlásených 11 družstiev. Za DC Košice – Sever boli v hre 4 družstvá, z toho ako...

Pietna spomienka na Lajoške

Prichádza čas Vianoc, keď v našich spomienkach ožívajú naši blízki, ktorí už nie sú medzi nami. Aj náš turistický krúžok si takto spomenul a uctil pamiatku zosnulých turistov. Jedna z túr na chatu pod Lajoškou bola venovaná práve im. Uskutočnil sa spomienkový ceremoniál v kaplnke pod Lajoškou, turisti zapálili sviečky a poslali pozdrav Dušanovi, jednému z členov, do turistického neba. „Myslíme na...

Seniori sa zabávali v T-klube

Dňa 8.12.2016 o 15,00 hod. sa v T – klube na Urbánkovej 2 v Košiciach uskutočnila pre členov Denného centra akcia „tri v jednom“ : Katarínska zábava, Mikulášsky a vianočný večierok. Že je to jedna z obľúbených aktivít našich seniorov svedčí vyše 100-členná účasť. Seniorov pozdravil starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj a prednosta MÚ PhDr. Matúš Háber. Z rúk starostu a manažérky DC Mgr. Andrey...

Prvá pomoc v DC

Nie, nemali sme žiaden úraz. Len sme dňa 9.11. 2016 o 10,30 hod. v Dennom centre usporiadali besedu spojenú s praktickými ukážkami nácviku prvej pomoci pri rôznych náhlych príhodách. V prvej časti sa konala krátka prednáška a beseda p. Ivety Šmidekovej z RUVZ v Košiciach na tému Pády a úrazy v seniorskom veku. Potom už nasledovala praktická ukážka prvej pomoci, ktorú zabezpečovali Patrícia...

Naši seniori - turisti nezaháľajú

Členovia nášho turistického krúžku nezaháľajú. V októbri využili krásne slnečné počasie na tri turistické vychádzky a jednu turistickú expedíciu. O tom, že je krúžok medzi našimi seniormi obľúbený svedčí čoraz viac seniorov, ktorí si trúfnu aj na Vysoké Tatry. Prvá trasa viedla od Štrbského cez Jánske Pleso až do Štrby, druhá začínala v Starom Smokovci, viedla cez Hrebienok na Reinerovu chatu...

Uctili sme si Svetozára Hurbana Vajanského

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia S. H. Vajanského sme dňa 13.10.2016 o 14,00 hod. v Dennom centre privítali predsedníčku Matice slovenskej na Severe p. Naštovú na besede, ktorú sme venovali pamiatke tohto významného slovenského národného buditeľa a spisovateľa. V krátkej zaujímavej besede zhrnula jeho život a dielo, ako aj jeho význam pre nás, Slovákov. Potešili sme aj prítomných seniorov, aj...

Mesiac úcty k starším v DC

12.10. 2016 o 13,00 hod. sa v našom DC konalo posedenie seniorov s pánom starostom pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Denné centrum bolo plné do posledného miestečka. Viac ako 80 seniorov, členov DC, sme si uctili malým občerstvením a kultúrnym programom. Na úvod sme si vypočuli krátky príhovor starostu MČ Košice – Sever Mariána Gaja. Oslavu seniorom spestrili deti zo ŠZŠ Odborárska...

Zabodovali sme aj na LOH seniorov

Na atletickom štadióne Technickej univerzity v Košiciach sa 11.9.2016 uskutočnili Letné olympijské hry seniorov. Členovia nášho DC, ktorí boli na toto podujatie nominovaní na základe výsledkov z predchádzajúcich súťaží, neodišli ani tentokrát bez ocenenia. Tretích miest bolo viac: v bowlingu družstiev v zložení p. Hlaváček, Tauber, Žofčák, Žofčáková, v šípkach , kategória žien - p. Žofčáková a v...

Stránky