Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Pietna spomienka na Lajoške

Prichádza čas Vianoc, keď v našich spomienkach ožívajú naši blízki, ktorí už nie sú medzi nami. Aj náš turistický krúžok si takto spomenul a uctil pamiatku zosnulých turistov. Jedna z túr na chatu pod Lajoškou bola venovaná práve im. Uskutočnil sa spomienkový ceremoniál v kaplnke pod Lajoškou, turisti zapálili sviečky a poslali pozdrav Dušanovi, jednému z členov, do turistického neba. „Myslíme na...

Seniori sa zabávali v T-klube

Dňa 8.12.2016 o 15,00 hod. sa v T – klube na Urbánkovej 2 v Košiciach uskutočnila pre členov Denného centra akcia „tri v jednom“ : Katarínska zábava, Mikulášsky a vianočný večierok. Že je to jedna z obľúbených aktivít našich seniorov svedčí vyše 100-členná účasť. Seniorov pozdravil starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj a prednosta MÚ PhDr. Matúš Háber. Z rúk starostu a manažérky DC Mgr. Andrey...

Prvá pomoc v DC

Nie, nemali sme žiaden úraz. Len sme dňa 9.11. 2016 o 10,30 hod. v Dennom centre usporiadali besedu spojenú s praktickými ukážkami nácviku prvej pomoci pri rôznych náhlych príhodách. V prvej časti sa konala krátka prednáška a beseda p. Ivety Šmidekovej z RUVZ v Košiciach na tému Pády a úrazy v seniorskom veku. Potom už nasledovala praktická ukážka prvej pomoci, ktorú zabezpečovali Patrícia...

Naši seniori - turisti nezaháľajú

Členovia nášho turistického krúžku nezaháľajú. V októbri využili krásne slnečné počasie na tri turistické vychádzky a jednu turistickú expedíciu. O tom, že je krúžok medzi našimi seniormi obľúbený svedčí čoraz viac seniorov, ktorí si trúfnu aj na Vysoké Tatry. Prvá trasa viedla od Štrbského cez Jánske Pleso až do Štrby, druhá začínala v Starom Smokovci, viedla cez Hrebienok na Reinerovu chatu...

Uctili sme si Svetozára Hurbana Vajanského

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia S. H. Vajanského sme dňa 13.10.2016 o 14,00 hod. v Dennom centre privítali predsedníčku Matice slovenskej na Severe p. Naštovú na besede, ktorú sme venovali pamiatke tohto významného slovenského národného buditeľa a spisovateľa. V krátkej zaujímavej besede zhrnula jeho život a dielo, ako aj jeho význam pre nás, Slovákov. Potešili sme aj prítomných seniorov, aj...

Mesiac úcty k starším v DC

12.10. 2016 o 13,00 hod. sa v našom DC konalo posedenie seniorov s pánom starostom pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Denné centrum bolo plné do posledného miestečka. Viac ako 80 seniorov, členov DC, sme si uctili malým občerstvením a kultúrnym programom. Na úvod sme si vypočuli krátky príhovor starostu MČ Košice – Sever Mariána Gaja. Oslavu seniorom spestrili deti zo ŠZŠ Odborárska...

Zabodovali sme aj na LOH seniorov

Na atletickom štadióne Technickej univerzity v Košiciach sa 11.9.2016 uskutočnili Letné olympijské hry seniorov. Členovia nášho DC, ktorí boli na toto podujatie nominovaní na základe výsledkov z predchádzajúcich súťaží, neodišli ani tentokrát bez ocenenia. Tretích miest bolo viac: v bowlingu družstiev v zložení p. Hlaváček, Tauber, Žofčák, Žofčáková, v šípkach , kategória žien - p. Žofčáková a v...

Naši seniori sa zúčastnili spartakiády

V sobotu dňa 10.9.2016 bolo slávnostne otvorené podujatie Európsky týždeň športu. Ambasádormi projektu sú slovenská olympionička Danka Barteková a bývalý francúzsky futbalista ChristianKarembau. Súčasťou otváracieho ceremoniálu na Hlavnej ulici v Košiciach bolo aj spartakiádne cvičenie všetkých generácií. Vystúpenia rodičov s deťmi mládeže a seniorov sa harmonicky prelínali a výsledok stál za to...

Turisti z DC počas prázdnin

Turisti boli aktívni aj počas prázdnin a štátnych sviatkov. Najviac túr absolvovali vo Vysokých Tatrách, ktoré milujú a kde sa dajú robiť náročnejšie aj menej náročné túry, takže si každý príde na svoje. Turisti sa rozdelili do viacerých skupín podľa náročnosti túr. Navštívili Popradské pleso, vzdali hold obetiam na Symbolickom cintoríne. Neskôr tí zdatnejší pokorili Hrebienok a Reinerovu chatu s...

Generálny konzul Maďarska navštívil DC

22.6.2016 o 14,00 hod.sa vo Veľkej sále Denného centra konala ojedinelá beseda s generálnym konzulom Maďarska v Košiciach pánom ÁdámomSzesztayom. Pán konzul sa s nami podelil o svoje zážitky, ktoré ho, či už pracovne alebo osobne, viažu k našej krásnej krajine. Sám našu vlasť zhodnotil takto: „Slovensko je síce rozlohou malá krajina, ale veľmi rozmanitá, každý kúsok je trochu iný. Záhorie je iné...

Stránky