Seniorský trojboj na Severe

Ešte stále sú Košice mestom športu. Ctiac ducha športového súťaženia, usporiadali sme v spolupráci s Radou seniorov dňa 15.12. 2016 v priestoroch Denného centra Seniorský trojboj Severanov. Toto podujatie bolo určené pre všetkých seniorov na Severe, nielen pre členov Denného centra. Našim seniorom, ktorým kondičku možno iba závidieť, išli všetky tri disciplíny. Seniorov sme rozdelili do kategórií do a nad 70 rokov a  tu sú výsledky za jednotlivé disciplíny: 

Hod krúžkom na cieľ, kategória do 70 rokov :  III.miesto Tatiana Kreutzová, II. miesto Magdaléna Harčariková, I. miesto František Hlaváček; kategória nad 70 rokov: III. miesto Viera Ličková, II. miesto Irena Vanacká, I. miesto Ivan Moravitz
Boccia,kategória do  70 rokov: III. miesto Helena Hriňáková, II. miesto Viera Pirníková, I. miesto František Hlaváček kategória nad 70 rokov:  III. miesto Etela Potočnáková, II. miesto Mária Popierová, I. miesto Ivan Moravitz

Šípky: kategória do 70 rokov: III. miesto Oľga Bolfová, II. miesto Magdaléna Strihová, I. miesto Kristína Sedláková;, kategória nad 70 rokov: III. miesto Elemír Dunajský, II. miesto Juraj Kassay, I.miesto Etela  Potočňáková

Poradie v trojboji -  kategória do 70 rokov:  III. miesto Viera Pirníková, II. miesto Kristína Sedlláková, I. miesto František Hlaváček; kategória  nad 70 rokov:  III. miesto Viera Ličková, II. miesto Juraj Kassay, I. miesto  Etela Potočňáková

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na trojboj v roku 2017!