Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Divadlo máme v krvi

Poznáte Ezopovu bájku Líška a hrozno? Ak ju aj poznáte, možno neviete, že divadelný súbor Milénium túto hru naštudoval a 19.4.2016 o 17,00 hod. v Radničnej sále Miestneho úradu na Hviezdoslavovej 7 aj uviedol. Na našich stránkach to spomíname z toho jednoduchého dôvodu, že členovia nášho Denného centra Etela Potočňáková, Ivan Moravitz a Stázka Szczureková si v tejto hre zahrali. Ako hovorí jedna...

Strelecká súťaž v Hodkovciach

15 členov streleckého krúžku sa 14.4.2016 stretlo v Hodkovciach na strelnici v Hodkovciach. Keďže jedna z disciplín Seniorskej miniolympiády bude aj streľba, bol to taký menší tréning a súťaž v jednom. V kategórii žien vyhrala Agáta Klubertová, druhé miesto obsadila R. Fedáková a na treťom mieste sa umiestnila Soňa Gergeľová. V kategórii mužov prvé miesto obsadil Štefan Tauber, druhý bol Ivan...

ŠZŠ Odborárska na Severe uspela v medzinárodnej súťaži

V poľskom meste Lublin sa 31. marca 2016 konala medzinárodná výstava žiackych výtvarných prác. Súťažilo 310 prác z viacerých škôl z Poľska, Nemecka, Ukrajiny, Slovenska a Bulharska. Na krásnom 11. mieste umiestnila žiačka p. uč. Dalmy Strauszovej Monika Gežová pod vedením Evy Lorenzovej. S touto školou už dlhší čas spolupracujeme, v priestoroch Denného centra sa minulý rok konala aj výstava...

Za medvedím cesnakom

Turisti z nášho krúžku sa v sobotu 26.3.2016, áno, pred sviatkami, vybrali na medvedí cesnak. V okolí Trebišova je pár miest, ktoré sú známe jeho výskytom. Táto typická jarná bylinka plná vitamínov sa objavuje len v krátkom období na jar a je to mimoriadne zdravá pochúťka. „Bolo toho toľko, že sme boli na medveďom cesnaku dvakrát. Treba využiť čas, kým rastie a tu je ho hojne. Spojili sme...

Aktivita turistov rastie

To, že je náš turistický krúžok aktívny, vieme už dávno. Odkedy boli Košice vyhlásené mestom športu, ich aktivita prirodzene vzrástla. Medzi turistami je absolútna väčšina športovo založených seniorov, ktorí sa zapájajú aj do ostatných aktivít, nie len mestskej časti, ale aj mesta Košice. V mesiaci marec sa uskutočnili dve expedície, ktorých cieľom nie je len samotná turistika, ale ako sa na...

Týždeň mozgu sme oslávili aj v DC

Možno ste vedeli, možno nie, ale v dňoch 14.-20.3.2016 si pripomíname tzv. „Týždeň mozgu“. Pri tejto príležitosti sme pre našich seniorov v Dennom centre pripravili besedu s prednáškou o tom, ako sa čo možno najlepšie starať o náš mozog, ako predchádzať zabúdaniu, ako ho precvičovať aj v tomto seniorskom veku. Prednášajúcej p. Ivete Šmidekovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v...

MDŽ v Dennom centre

Ôsmeho marca si každoročne pripomíname jeden z najstarších sviatkov - MDŽ. Je venovaný všetkým ženám na celom svete. V Dennom centre si tento sviatok v spolupráci s Radou seniorov každoročne uctievame aspoň malým darčekom našim členkám a kultúrnym programom.Viac ako osemdesiatka seniorov sa zišla vo svojom obľúbenom priestore, aby oslávila tento sviatok. Prítomným dámam sa prihovoril prednosta MÚ...

Dámska jazda na Severe

V piatok 11.3.2016 o 11,00 hod. sa v priestoroch Denného centra po druhýkrát uskutočnila vernisáž výstavy žien – výtvarníčok pod názvom Dámska jazda. Koná sa v spolupráci s organizáciou K-art vždy v marci, lebo v tomto mesiaci oslavujú ženy svoj sviatok – MDŽ. Po prvý krát to bola výstava medzinárodná, mali sme tu okrem Slovenska zastúpené aj umelkyne z Poľska, Maďarska, Moldavska, Ukrajiny,...

Valentínske posedenie v DC

Nie, nebol to ples, len také malé posedenie. Aj naši seniori sú duchom mladí, tak tento pomerne nový sviatok tiež oslavujú. Denné centrum bolo 15.2.2016 zaplnené vyše osemdesiatkou z nich. Členovia nášho DC si v družnej debate posedeli a porozprávali sa medzi sebou. Veď Valentín nie je len sviatkom zamilovaných, ale všetkých, ktorým v srdci ostalo miesto pre lásku a porozumenie. Bez spevu si už...

TS: Nová Rada seniorov na Severe

Dňa 15.2.2016 sa v Dennom centre konala voľba do Rady seniorov. Tajným hlasovaním členov DC, ktorí spĺňajú podmienky na účasť vo voľbách sa členmi v Rade seniorov stali Ladislav Gööz, Soňa Gergeľová, Štefan Tauber, Magdaléna Harčariková a Jaroslav Macko. Predsedníčkou Rady seniorov sa stala Magdaléna Harčariková.

Stránky