Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Bohatstvo našich minerálnych prameňov

V rámci pokračujúcich prednášok o zdravom životnom štýle seniorov si 28.4.2016 o 10,30 hod. seniori vypočuli prednášku o dôležitosti pitného režimu vo vyššom veku a o tom, aké bohaté je naše Slovensko na minerálne pramene. Prednáška bola spojená s besedou, ktorá bola už tradične plná otázok. Sama prednášajúca p. Iveta Šmideková z RÚVZ Košice sa vyjadrila o svojich poslucháčkach takto: „ Je to...

Viac ako zlatá svadba

Členovia nášho Denného centra Terézia a Adolf Šmelkovci si 29.4.2016 pripomenuli 55. výročie sobáša. Nie každému sa podarí dožiť sa v zdraví a spokojnosti takéhoto sviatku, už zlatá svadba je dôvod na oslavu. Obaja seniori sú veľmi aktívni, navštevujú v DC rôzne podujatia a krúžky a na prvý pohľad je vidieť, že sa majú stále radi. „Rešpekt a úcta jeden k druhému je to, čo si hneď všimnete, keď s...

TS: Máme zástupcu v celomestskom Predsedníctve Rady seniorov

Je nám cťou oznámiť vám, že dňa 4.5.2016 na celomestskom zasadnutí Rady seniorov, ktorá má 40 členov bol do 9-členného Predsedníctva Rady zvolený náš člen Martin Dziak. V DC vedie strelecký krúžok, je veľmi aktívny a organizačne pomáha pri každej akcii. Máme ho veľmi radi a preto mu zo srdca želáme takýto úspech. Rada seniorov DC Košice – Sever je hrdá na jeho úspech. Sme presvedčení, že bude...

Divadlo máme v krvi

Poznáte Ezopovu bájku Líška a hrozno? Ak ju aj poznáte, možno neviete, že divadelný súbor Milénium túto hru naštudoval a 19.4.2016 o 17,00 hod. v Radničnej sále Miestneho úradu na Hviezdoslavovej 7 aj uviedol. Na našich stránkach to spomíname z toho jednoduchého dôvodu, že členovia nášho Denného centra Etela Potočňáková, Ivan Moravitz a Stázka Szczureková si v tejto hre zahrali. Ako hovorí jedna...

Strelecká súťaž v Hodkovciach

15 členov streleckého krúžku sa 14.4.2016 stretlo v Hodkovciach na strelnici v Hodkovciach. Keďže jedna z disciplín Seniorskej miniolympiády bude aj streľba, bol to taký menší tréning a súťaž v jednom. V kategórii žien vyhrala Agáta Klubertová, druhé miesto obsadila R. Fedáková a na treťom mieste sa umiestnila Soňa Gergeľová. V kategórii mužov prvé miesto obsadil Štefan Tauber, druhý bol Ivan...

ŠZŠ Odborárska na Severe uspela v medzinárodnej súťaži

V poľskom meste Lublin sa 31. marca 2016 konala medzinárodná výstava žiackych výtvarných prác. Súťažilo 310 prác z viacerých škôl z Poľska, Nemecka, Ukrajiny, Slovenska a Bulharska. Na krásnom 11. mieste umiestnila žiačka p. uč. Dalmy Strauszovej Monika Gežová pod vedením Evy Lorenzovej. S touto školou už dlhší čas spolupracujeme, v priestoroch Denného centra sa minulý rok konala aj výstava...

Za medvedím cesnakom

Turisti z nášho krúžku sa v sobotu 26.3.2016, áno, pred sviatkami, vybrali na medvedí cesnak. V okolí Trebišova je pár miest, ktoré sú známe jeho výskytom. Táto typická jarná bylinka plná vitamínov sa objavuje len v krátkom období na jar a je to mimoriadne zdravá pochúťka. „Bolo toho toľko, že sme boli na medveďom cesnaku dvakrát. Treba využiť čas, kým rastie a tu je ho hojne. Spojili sme...

Aktivita turistov rastie

To, že je náš turistický krúžok aktívny, vieme už dávno. Odkedy boli Košice vyhlásené mestom športu, ich aktivita prirodzene vzrástla. Medzi turistami je absolútna väčšina športovo založených seniorov, ktorí sa zapájajú aj do ostatných aktivít, nie len mestskej časti, ale aj mesta Košice. V mesiaci marec sa uskutočnili dve expedície, ktorých cieľom nie je len samotná turistika, ale ako sa na...

Týždeň mozgu sme oslávili aj v DC

Možno ste vedeli, možno nie, ale v dňoch 14.-20.3.2016 si pripomíname tzv. „Týždeň mozgu“. Pri tejto príležitosti sme pre našich seniorov v Dennom centre pripravili besedu s prednáškou o tom, ako sa čo možno najlepšie starať o náš mozog, ako predchádzať zabúdaniu, ako ho precvičovať aj v tomto seniorskom veku. Prednášajúcej p. Ivete Šmidekovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v...

MDŽ v Dennom centre

Ôsmeho marca si každoročne pripomíname jeden z najstarších sviatkov - MDŽ. Je venovaný všetkým ženám na celom svete. V Dennom centre si tento sviatok v spolupráci s Radou seniorov každoročne uctievame aspoň malým darčekom našim členkám a kultúrnym programom.Viac ako osemdesiatka seniorov sa zišla vo svojom obľúbenom priestore, aby oslávila tento sviatok. Prítomným dámam sa prihovoril prednosta MÚ...

Stránky