Prvá pomoc v DC

Nie, nemali sme žiaden úraz. Len sme dňa 9.11. 2016 o 10,30 hod. v Dennom centre usporiadali besedu spojenú s praktickými ukážkami nácviku prvej pomoci pri rôznych náhlych príhodách. V prvej časti sa konala krátka prednáška a beseda p. Ivety Šmidekovej z RUVZ v Košiciach na tému Pády a úrazy v seniorskom veku. Potom už nasledovala praktická ukážka prvej pomoci, ktorú zabezpečovali Patrícia Kaputová a Matej Pastor zo SČK v Košiciach. Praktická časť mala svoj veľký význam, niektorí z dvadsiatky seniorov si ju vyskúšali a viacerí zistili, že „napríklad taká masáž srdca je pomerne dosť fyzicky náročná, ale som rada, že som si to mohla vyskúšať...“ ako hovorí jedna zo senioriek.  Sme radi, že podujatie medzi členmi DC zarezonovalo. Všetkým zúčastneným  ďakujeme.