Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Výchovný dvojkoncert v DC

V suterénnych priestoroch Denného centra sa v pondelok, 13.6.2016, rozozvučala pani Hudba. Pre deti z materských škôl na Severe sme v spolupráci so Súkromnou Základnou umeleckou školou Gabriela Rovňáka pripravili výchovný dvojkoncert. Malí návštevníci sa naučili rozoznávať jednotlivé hudobné nástroje, vypočuli si krásne skladby v podaní detí a učiteľov zo ZUŠ. Nechýbal ani jeden z najkrajších...

Športové hry seniorov

Boli sme prvý na Športových hrách na Pereši Na športových ihriskách mestskej časti Košice - Pereš sa dňa 11.06.2016 konali Športové hry seniorov. Patronát nad touto akciou prevzal starosta Mestskej časti Košice – Pereš Ing. Jozef Karabin. Organizátori umožnili účasť aj seniorom z ostatných mestských častí Košíc, celkový počet súťažiacich sa vyšplhal na viac ako 70. Zástupcovia DC Košice-Sever...

Nech kvitnú kvety nádeje

Pod týmto názvom sa v našom Dennom centre dňa 2.6.2016 o 11,00 hod. konal prvý ročník putovnej výstavy obrazov výnimočne monotematicky zameraných na maľbu jediného kvetu, narcisu. Ten, ako vieme, symbolizuje nádej pre pacientov trpiacich rakovinou a aj táto výstava má byť akousi nádejou a dôkazom, že aj umenie vie pomáhať. Na úvod sme sa započúvali do krásneho zvuku huslí v podaní žiačky zo...

Žolíkový súboj v DC

Vo štvrtok 19.5.2016 sa v priestoroch DC uskutočnila špeciálna súťaž v kartách. Zorganizovali sme si žolíkový súboj, lebo hoci karty nepatria medzi športové, ale skôr medzi spoločenské disciplíny, súťažiť sa dá aj tu. Spomedzi dvadsiatky súťažiacich sa na prvom mieste suverénne umiestnil Juraj Kassay, na druhom mieste bol Ondrej Kyška a tretie miesto sa ušlo dáme – seniorke Márii Hudákovej...

ŠPORTOVÁ MINI OLYMPIÁDA SENIOROV V DC - VÝSLEDKY

18.5.2016 sme zahájili Športovú mini olympiádu seniorov DC Sever . Poňali sme to tak, ako sa na takúto mimoriadnu športovú udalosť patrí: nechýbala nám olympijská a štátna vlajka, ani vlajka mestskej časti Košice – Sever. Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj zapálil olympijský oheň, naši seniori zložili olympijský sľub a zaspievali vlastnú seniorskú severskú hymnu. Všetkých prítomných...

TS: Ukončili sme Miniolympiádu seniorov DC Sever

V pondelok, dňa 23.5.2016 o 14,00 hod., sme v priestoroch DC slávnostne vyhodnotili Miniolympiádu seniorov zo Severu. Súťažili sme od 17.5.2016 do 20.5.2016 v 7 disciplínach: športovej streľbe, bowlingu, bocci, stolnom tenise, šípkach, hode loptičkou na cieľ a prebicyklovaní 1 km na čas. Rozdali sme 25 víťazných pohárov, trikrát viac diplomov a medailí. Pamätnú medailu dostal každý účastník...

Naši seniori na podujatí „Šport troch generácií“ zabodovali

V rámci Dňa mesta Košíc sa na záver, dňa 8.5.2016, konalo v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ul. v Košiciach špeciálne športové podujatie nazvané „ Šport troch generácií “.V zápolení 16-tich trojgeneračných družstiev ( starý rodič,rodič a dieťa) výborne zabodovali v dvoch zo šiestichdisciplín práve seniori z nášho Denného centra. Trojgeneračné družstvo rodiny Rendošovej získalo v disciplíne...

Bohatstvo našich minerálnych prameňov

V rámci pokračujúcich prednášok o zdravom životnom štýle seniorov si 28.4.2016 o 10,30 hod. seniori vypočuli prednášku o dôležitosti pitného režimu vo vyššom veku a o tom, aké bohaté je naše Slovensko na minerálne pramene. Prednáška bola spojená s besedou, ktorá bola už tradične plná otázok. Sama prednášajúca p. Iveta Šmideková z RÚVZ Košice sa vyjadrila o svojich poslucháčkach takto: „ Je to...

Viac ako zlatá svadba

Členovia nášho Denného centra Terézia a Adolf Šmelkovci si 29.4.2016 pripomenuli 55. výročie sobáša. Nie každému sa podarí dožiť sa v zdraví a spokojnosti takéhoto sviatku, už zlatá svadba je dôvod na oslavu. Obaja seniori sú veľmi aktívni, navštevujú v DC rôzne podujatia a krúžky a na prvý pohľad je vidieť, že sa majú stále radi. „Rešpekt a úcta jeden k druhému je to, čo si hneď všimnete, keď s...

TS: Máme zástupcu v celomestskom Predsedníctve Rady seniorov

Je nám cťou oznámiť vám, že dňa 4.5.2016 na celomestskom zasadnutí Rady seniorov, ktorá má 40 členov bol do 9-členného Predsedníctva Rady zvolený náš člen Martin Dziak. V DC vedie strelecký krúžok, je veľmi aktívny a organizačne pomáha pri každej akcii. Máme ho veľmi radi a preto mu zo srdca želáme takýto úspech. Rada seniorov DC Košice – Sever je hrdá na jeho úspech. Sme presvedčení, že bude...

Stránky