Uctili sme si Svetozára Hurbana Vajanského

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia S. H. Vajanského sme dňa 13.10.2016 o 14,00 hod. v Dennom centre privítali predsedníčku Matice slovenskej na Severe p. Naštovú na besede, ktorú sme venovali pamiatke tohto významného slovenského národného buditeľa a spisovateľa. V krátkej zaujímavej besede zhrnula jeho život a dielo, ako aj jeho význam pre nás, Slovákov.  Potešili sme aj prítomných seniorov, aj pani Naštovú, ktorá bola dojatá záujmom o besedu a veľmi dobre sa medzi nami cítila. Ja len doplním, že v spoločnosti Svetozára Hurbana Vajanského a Matice slovenskej sme sa dobre cítili aj my.