Mesiac úcty k starším v DC

12.10. 2016 o 13,00 hod. sa v našom DC konalo posedenie seniorov s pánom starostom  pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Denné centrum bolo plné do posledného miestečka. Viac ako 80 seniorov, členov DC,  sme si uctili malým občerstvením a kultúrnym programom. Na úvod sme si vypočuli krátky príhovor starostu MČ Košice – Sever Mariána Gaja. Oslavu  seniorom spestrili deti zo ŠZŠ Odborárska básničkou a malé umelkyne zo súkromnej ZUŠ Gabriela Rovňáka, ktoré zahrali na klavíri a na gitare. Naša Konvalinka tiež prispela svojím spevom k dobrej nálade seniorov. A táto dobrá nálada nás neopustila až do záverečnej.