Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345C - Námestie nádeje 57/2012 23.11.2012 VSE Košice
DODATOK č. 7 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 62/2012 17.10.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Dodatok č. 1 / 2012 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 41 / 2011 zo dňa 31.8.2011 41/2012 31.08.2012 Attila Boldi
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 37/2012 zo dňa 18.6.2012 38/2012 30.07.2012 Realita s.r.o.
Dodatok číslo 2 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20.04.2005 26/2012 13.06.2012 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
Dodatok číslo 5 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 33/2012 06.06.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice
Dodatok číslo 2 k Darovacej zmluve - Polaček 31/2012 31.05.2012 Ing. Jaroslav Polaček
Dodatok číslo 1 k Darovacej zmluve - Polaček 30/2012 31.05.2012 Ing. Jaroslav Polaček
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 19/2012 10.04.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 34-01/12 17/2012 27.03.2012 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9000009 o službách vo výpočtovej technike zo dňa 20.09.2009 15/2012 15.03.2012 Ing. Beáta Juhásová SoftComProg, Potočná 22, 040 01 Košice
Dodatok číslo 5/2012 k Zmluve č. 40/2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002 7/2012 12.03.2012 Prenajímateľ Mestská časť Košice - Sever, nájomca: Benjamín Kostsánszky
DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov 3/2012 12.02.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
DODATOKč.2 k Zmluve o poskytovaní stravovanía pre dôchodcov uzavretá podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonnika 52/2011 09.01.2012 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytostraoania pre dôchodcov 49/2011 28.11.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 48/2011 25.11.2011 4season s.r.o.
Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345C - Gerlahovská 10 510000345C 27.10.2011 VSE Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345C 5100000345C/1 12.09.2011 Východoslovenská energetika a.s.
Osobitná dohoda Orange 20112306 30.06.2011 Orange Slovensko a.s.
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5729823 5222204 30.06.2011 Orange Slovensko a.s.
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy 114341 5222191 30.06.2011 Orange Slovensko a.s.
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A0022980 5214009 30.06.2011 Orange Slovensko a.s.
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011 82011 20.05.2011 FORTUNA SK, a.s.
príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny 5100000345C 08.04.2011 Východoslovenská energetika a.s.
Dodatok č. 4/2011 4/2011 01.03.2011 PROSPEREX s.r.o.

Stránky