Dodatok číslo 2 k Darovacej zmluve - Polaček

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Ing. Jaroslav Polaček
Cena: 
473.49€
Číslo dokladu: 
31/2012
Predmetom tohto dodatku k zmluve o darovaní zo dňa 25.5.2012 (ďalej len Dodatok) je určenie výšky a použitia daru podľa ustanovenia bodu 3.1 písm. b) Darovacej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 25.05.2012. Názov projektu: Medzinárodný deň detí na Hornom Bankove Príjemca: Mestská časť Košice-Sever Výška dotácie: 273,49 EUR Špecifikácia podmienok: úhrada nákladov spojených s prípravou a občerstvením počas realizácie MDD na Hornom Bankove. Názov projektu: Ukončenie školského roka na Základných školách v MČ Košice - Sever Príjemca: Únia žien Slovenska ZO Košice II Výška dotácie: 200,00 EUR Špecifikácia podmienok: úhrada nákladov spojených s prípravou a občerstvením detí zo základných škôl v MČ Košice – Sever počas výletu v závere školského roka a zorganizovania súťaží a odmien pre deti.