Dodatok číslo 2 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20.04.2005

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
Číslo dokladu: 
26/2012

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku do správy zo dňa 20.04.2005 bol zverejnený na www.kosice.sk