Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice
Číslo dokladu: 
19/2012

DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, interné číslo 19/2012.