Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 34-01/12

Typ: 
Dodatok k zmluve
Dodávateľ: 
Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice
Cena: 
304.18€
Číslo dokladu: 
17/2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 34-01/12 “ VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2012“ zo dňa 7.3.2012 mení a doplňa  Zmluvu č. 34-01/12, konkrétne:

Čl. IV., Doba nájmu, bod 1 sa mení nasledovne:

1. Doba nájmu je na dni  10.03.2012, od 5.00 hod. do 11.03.2012 do 6.00 hod. (spolu 25 hodín).

Čl. V., nájomné,  sa mení nasledovne:

2. Výška nájomného za celú dobu trvania nájomného vzťahu predstavuje 79,92 €.

3. Výška prevádzkových nákladov za celú dobu trvania predstavuje sumu 224,26 €.

Náklady v celkovej výške 304,18 €