Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
59/2012 27.02.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA - Adventné trhy Košice - Sever 2012
21/2013 02.03.2013 Mesto Košice 2815.36€ Zmluva č. 2013000465 o zverení majetku mesta do správy 21/2013
22/2013 08.03.2013 Mesto Košice 57600.00€ Zmluva č. 2013000515 o poskytnutí finančného príspevku 22_2013
32/2013 28.03.2013 Stannah s.r.o. 130.00€ Zmluva na servis stoličkového výťahu
27/2013 28.03.2013 Eva Imrová 115459.00€ Zmluva o poskytovaní stravovania č. 27 / 2013
28/2013 02.04.2013 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Z m l u v a o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
23/2013 03.04.2013 Jozef DOBOŠ DOBCAR 24750.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA 23/2013
25/2013 15.04.2013 Mesto Košice 2760.00€ Zmluva o užívaní a úhrade prevádzkových nákladov za užívanie nebytových priestorov
31/2013 18.04.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 50.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
35/2013 23.05.2013 Mária Fotulová 500.00€ DAROVACIA ZMLUVA 35/2013
36/2013 30.05.2013 ELD, spol. s r.o. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
37/2013 31.05.2013 KOSIT a.s. 6872.32€ ZMLUVA O DIELO č. 354/2013
38/2013 31.05.2013 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 9180.00€ Z M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 číslo: MK-212/2013/3.2
40/2013 26.06.2013 KULTOBIN, spol. s r. o. 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
43/2013 01.07.2013 Mesto Košice 300.00€ Nájomná zmluva 43/2013
42/2013 03.07.2013 Mesto Košice ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri organizácii podujatia „Amfik uvádza...“ č. 2013001498
44/2013 04.07.2013 Magic Box Slovakia, s.r.o. ZMLUVA O POŽIČIAVANÍ DVD a BLU-RAY NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIETANIE
45/2013 11.07.2013 MVCOM s.r.o. 1926.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2013
59/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
58/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
53/2013 31.07.2013 Mesto Košice 267.00€ Nájomná zmluva 53/2013
52/2013 31.07.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 52/2013
57/2013 31.07.2013 Bontonfilm a.s. Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná zmluva k ich užívaniu
54/2013 01.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 200.00€ Darovacia zmluva 54/2013
46/2013 03.08.2013 JTB, s. r.o. 3590.00€ Z M L U V A O D I E L O č. 46 / 2013

Stránky