ZMLUVA O POŽIČIAVANÍ DVD a BLU-RAY NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIETANIE

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Magic Box Slovakia, s.r.o.
Číslo dokladu: 
44/2013
Predmetom zmluvy je záväzok Distribútora poskytnúť prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou „verejnej projekcie“ a prevádzkovateľ sa zaväzuje uhradiť za to distribútorovi odmenu podľa cenníka, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Jednotlivé tituly budú prevádzkovateľovi dodané podľa objednávky.
Prílohy: