Zmluva o nájme nebytových priestorov

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER
Cena: 
50.00€
Číslo dokladu: 
31/2013

1.     Zmluvné strany v zmysle Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice sa dohodli na nájomnom vo výške - 30,- €/ mesiac.

2.     Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej paušálnej úhrade za spotrebu elektrickej energie, tepla a vody vo výške 20,- €/ mesiac.