DAROVACIA ZMLUVA 35/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Mária Fotulová
Cena: 
500.00€
Číslo dokladu: 
35/2013
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 500,- € (slovom päťsto EUR) zo strany darcu obdarovanému účelovo viazaného na krytie nákladov obdarovaného spojených s prevádzkou Zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91 v Košiciach. Darca uvedený dar od darcu prijíma.