Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Oznámenie o prerušení dodávky vody VVS

Upozorňujeme obyvateľov, že dnešný deň 10.05.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Hurbanová 24 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

Čistenie komunikácií aj na aktuálne najkrajšej ulici v MČ

Keďže v aprílovom termíne čistenia komunikácií nám neprialo počasie a nepodarilo sa tak všetky plánované úseky vyčistiť k spokojnosti, od pondelka 9.5.2022 sa budú komunikácie čistiť opätovne. Prosíme obyvateľov, aby si všímali a rešpektovali dopravné značenie a umožnili tak plynulý priebeh prác.

Súťaž o najkrajšiu vyzdobenú jarnú predzáhradku / záhradku

Mestská časť Košice - Sever vyhlasuje Súťaž o najkrajšiu vyzdobenú jarnú predzáhradku / záhradku so zaujímavými odmenami pre výhercov. Uzávierka súťaže bude 31. mája 2022 .

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 15.06.2022 Úložná doba: od 15.06.2022 do 04.07.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: MUDr. Pavel Ivanko Ladislav Rigo Jana Šimková

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 14.06.2022 Úložná doba: od 14.06.2022 do 04.07.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Beatrica Gašková Lukáš Kertés Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 14.06.2022 Obyčajné listové zásielky...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 13.06.2022 Úložná doba: od 13.06.2022 do 01.07.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Tomáš Grodný Štefan Horváth Peter Kobák Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 13.06.2022 Obyčajné...

Stránky