Hľadáme osobnosť MČ Košice - Sever 2023

Ak máte vo svojom okolí obyvateľa či kolektív z našej mestskej časti, ktorý si zaslúži ocenenie Mestskej časti Košice - Sever, dajte nám o ňom vedieť. Ocenenie MČ Košice - Sever udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj, propagáciu a zveľadenie MČ Košice – Sever, reprezentovali mestskú časť v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia a športu alebo vykonali...

NON-STOP 24-hodinové korčuľovanie

Srdečne Vás pozývame na 24-hodinové korčuľovanie. Termín: 28.-29.12.2023 od 16:00 hod. Kde: Športovo-zábavný areál na Alejovej ulici 2 v Košiciach Tešíme sa na Vás.

Vianočné obdarovanie

V mestskej časti Košice – Sever v tomto predvianočnom čase pomáhalo viacero vianočných pomocníkov, vďaka ktorým boli obdarované deti, dospelí a nezabudlo sa ani na seniorov. Veľká vďaka patrí spoločnosti Impulz Real, s.r.o., ktorá zrealizovala zbierku a následne zabezpečila nákup potravín na štedrovečernú večeru. Balík s hmotnosťou cca 16 kg. obsahoval úplne všetko na prípravu slávnostnej večere...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 19.03.2024 Úložná doba: od 19.03.2024 do 08.04.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Laura Molnárová Peter Pataky Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

Adresát: Darina Kočíková, Študentská 12, Košice Vyvesené: 19.3.2024 Zvesené: 03.04.2024

Stránky