Úradné hodiny v pôvodnom režime od 01.06.2020

Od pondelka 01.06.2020 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever v pôvodnom režime, samozrejme za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení. 

ÚRADNÉ HODINY:

PONDELOK   08:00 - 16:00 hod.

UTOROK       08:00 - 16:00 hod.

STREDA        08:00 - 17:00 hod.

ŠTVRTOK     08:00 - 16:00 hod.

PIATOK         08:00 - 15:00 hod.

Harmonogram pozberu posypového materiálu v MČ Košice- Sever

Vážení občania,

dovoľte aby sme vás informovali, že v dňoch od 28.04. 2020 - 01.05.2020 v čase od 08:00 hod. sa bude vykonávať pozber posypového materiálu bočných komunikácií v Mestskej časti Košice - Sever. K dispozícií budú 4 zametacie stroje – každý zametač bude mať pridelený určitý počet ulíc tak, aby sa plynulo vyčistili komunikácie podľa harmonogramu – viď príloha. Prípadné nedostatky budú dočistené ručnými pracovníkmi. 

Oznámenie o zahájení výkopových prác na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu P2 Gerlachovská 3 v Košiciach

Spoločnosť  TEHO s.r.o. oznamujeme občanom, že boli zahájené výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu P2 Gerlachovská 3 v Košiciach.

Výkopové práce budú realizovať v miestnej komunikácii.

Po odstránení havárie vyššie uvedené bude dané do pôvodného stavu.

 

 

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: záhradkárska lokalita Lesopark:

4. máj 2020 od 08:10 h do 15:30 h

Stránky