Hľadáme osobnosť MČ Košice - Sever 2023

Ak máte vo svojom okolí obyvateľa či kolektív z našej mestskej časti, ktorý si zaslúži ocenenie Mestskej časti Košice - Sever, dajte nám o ňom vedieť.

Ocenenie MČ Košice - Sever udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj, propagáciu a zveľadenie MČ Košice – Sever, reprezentovali mestskú časť v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia a športu alebo vykonali mimoriadny čin v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku.

Návrhy na udelenie ocenenia je potrebné zaslať na vyplnenom tlačive do 15. januára 2024 mailom na kancelariastarostu@kosicesever.sk

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever posúdi všetky návrhy a odporučí miestnemu zastupiteľstvu na schválenie.

Ocenenými osobnosťami MČ Košice - Sever za predošlý rok boli bývalý futbalový brankár Anton Švajlen a bežec Vojtech Kassay.

Bližšie informácie: https://www.kosicesever.sk/sites/default/files/images/pravidla_udelovani...

Tlačivo návrhu na ocenenie: https://www.kosicesever.sk/sites/default/files/images/navrh-na-nominaciu...