Zber a odvoz kuchynského BIO odpadu v našej MČ v roku 2024

Z prevádzkových dôvodov spoločnosť KOSIT pristúpila k úprave v harmonograme zberu a odvozu kuchynského BIO odpadu oproti roku 2023.

Všetkým odporúčame, aby si skontrolovali deň odvozu kuchynského BIO odpadu spred ich dverí.

 

V roku 2024 v našej mestskej časti bude zber a odvoz kuchynského BIO odpadu zabezpečovaný podľa nasledovného harmonogramu:

 

https://www.kosit.sk/wp-content/uploads/2023/12/Kuchynsky-BIO-odpad_Sever_pondelok-1.pdf

https://www.kosit.sk/wp-content/uploads/2023/12/Kuchynsky-BIO-odpad_Sever_utorok.pdf

https://www.kosit.sk/wp-content/uploads/2023/12/Kuchynsky-BIO-odpad_Sever_sobota.pdf

 

Zvozové kalendáre KOSIT:

 

https://www.kosit.sk/wp-content/uploads/2023/12/Kalendar_2024_Dzungla-KNV-Sever.pdf - pondelok

https://www.kosit.sk/wp-content/uploads/2023/12/Kalendar_2024_Sever-Zapad.pdf - utorok

https://www.kosit.sk/wp-content/uploads/2023/12/Kalendar_2024_Sever.pdf - sobota