Organizačný poriadok úradu

Dodatok č. 17 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever

Dodatok č. 16 k organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever

Dodatok č. 15 k organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever

Dodatok č. 14 k organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 13 k organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 12 k organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Dodatok č. 1  k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever

Organizačný poriadok Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever v znení dodatkov

Organizačný poriadok Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,  Priloha č.1

Organizačná poriadok Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,  Príloha č.2