Kancelária prvého kontaktu

Dňa 6.4.2023 bude Miestny úrad MČ Košice-Sever z technicko-organizačných príčin uzatvorený pre verejnosť. Podateľňa bude prijímať podania v čase 8:00 - 12:00 hod.

Úradné hodiny: 

Pondelok:  8:00 - 16:00 hod.

Utorok:      8:00 - 16:00 hod.

Streda:      8:00 - 17:00 hod.

Štvrtok:     8:00 - 16:00 hod.

Piatok:      8:00 - 15:00 hod.

 

e-mail: info@kosicesever.sk

tel: 055 / 632 47 73

       055 / 632 36 19

 

Evidencia obyvateľstva

e-mail: info@kosicesever.sk

tel: 055 / 633 19 70

 

Vedúca Kancelárie prvého kontaktu

Mgr. Slávka Vacová

e-mail: slavka.vacova@kosicesever.sk

 

Pracovníčky KPK

Ing. Mária Ďurčanská,

Bc. Marcela Grekovová,

Ing. Dagmar Zalčíková

Podrobné informácie k tlačivám, správnym poplatkom nájdete v Sekcii Občan, časť Tlačivá na stiahnutie. Kliknite TU.

 

Kompetencie

- príjem pošty a osobných podaní občanov, 

- evidencia obyvateľstva (prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, zmeny v evidencii obyvateľov),

- vydávanie potvrdení o trvalom pobyte,

- vydávanie voličských preukazov pri voľbách,

- osvedčovanie podpisov a listín,

- evidencia verejných vyhlášok,

- vydávanie rybárskych lístkov,

- vedenie evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,

- vedenie evidencie psov a známok.