Kancelária prvého kontaktu

 

Úradné hodiny: 

Pondelok: 9:00 - 15:00 hod.

Utorok:      9:00 - 15:00 hod.

Streda:      9:00 - 15:00 hod.

Štvrtok:     9:00 - 15:00 hod.

Piatok:      9:00 - 15:00 hod.

 

e-mail: info@kosicesever.sk

tel: 055 / 632 47 73

       055 / 632 36 19

 

Evidencia obyvateľstva

e-mail: info@kosicesever.sk

tel: 055 / 633 19 70

 

Vedúca Kancelárie prvého kontaktu

Mgr. Slávka Vacová

e-mail: slavka.vacova@kosicesever.sk

 

Pracovníčky KPK

Ing. Mária Ďurčanská,

Bc. Marcela Grekovová,

Mgr. Zuzana Petrová

Podrobné informácie k tlačivám, správnym poplatkom nájdete v Sekcii Občan, časť Tlačivá na stiahnutie. Kliknite TU.

 

Kompetencie

- príjem pošty a osobných podaní občanov, 

- evidencia obyvateľstva (prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt, zmeny v evidencii obyvateľov),

- vydávanie potvrdení o trvalom pobyte,

- vydávanie voličských preukazov pri voľbách,

- osvedčovanie podpisov a listín,

- evidencia verejných vyhlášok,

- vydávanie rybárskych lístkov,

- vedenie evidencie včelstiev a samostatne hospodáriacich roľníkov,

- vedenie evidencie psov a známok.