Oddelenie právne a organizačných činností

Vedúci oddelenia:

Mgr. Dominik Karaffa

e-maildominik.karaffa@kosicesever.sk

tel: 0907 291 911

č. dverí: 307

Pracovná agenda: zmluvná agenda, sťažnosti, petície, podnikateľské aktivity,  vymáhanie pohľadávok, poskytovanie súčinnosti exekútorom, stanoviská k žiadostiam o predaj alebo prenájom majetku mesta Košice nachádzajúceho sa na území mestskej časti,

 

Mgr. Ladislav Török

e-mail: ladislav.torok@kosicesever.sk

tel: 055/63 24 776

č. dverí: 309

Pracovná agenda: zmluvná agenda, sťažnosti, petície, podnikateľské aktivity,  Miestna rada Mestskej časti Košice - Sever, vymáhanie pohľadávok, poskytovanie súčinnosti exekútorom, stanoviská k žiadostiam o predaj alebo prenájom majetku mesta Košice nachádzajúceho sa na území mestskej časti, susedské spory, organizácia volieb a referenda