Oddelenie rozvoja mestskej časti

Vedúci oddelenia:

Ing. Ján Hučko

e-mail: jan.hucko@kosicesever.sk

tel: 055 / 63 247 75

č.dverí: 209

Odborní referenti oddelenia:

Igor Vargoško

e-mail: igor.vargosko@kosicesever.sk

tel: 055/ 63 247 75

č.dverí: 208

Pracovná agenda: investičná činnosť, výstavba, komunikácie, stavebné činnosti, vlastné stavebné akcie, stanoviská k zámerom a projektovým dokumentáciám, územný plán,

 

Ing. Stanislav Dobranský

e-mail: stanislav.dobransky@kosicesever.sk

tel: 055 / 39 576 19

č.dverí: 207

Pracovná agendaodpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, verejný poriadok, čistota, verejné priestranstvá a detské ihriská, komunikácie, stavebné činnosti, doprava, koordinácia aktivačných pracovníkov.

 

Jozef Petrvalský

e-mail: jozef.petrvalsky@kosicesever.sk

tel: 055 / 39 576 19

č.dverí: 207

Pracovná agendaodpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, verejný poriadok, čistota, verejné priestranstvá a detské ihriská, komunikácie, stavebné činnosti, doprava, koordinácia aktivačných pracovníkov. 

 

Bc. Jana Matiová

e-mail: jana.matiova@kosicesever.sk

tel: 055/63 319 71

č. dverí: 204

Pracovná agenda: evidencia stavieb, označovanie ulíc, verejný poriadok a ochrana ŽP 

 

Mgr. Pavol Seman

e-mail: pavol.seman@kosicesever.sk

tel: 0905 41 67 87

č.dverí: 208

Pracovná agenda: správa trhovísk v mestskej časti