Oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Odborní referenti oddelenia:

Ing.  Iveta Zahorjanová

e-mail: iveta.zahorjanova@kosicesever.sk

tel: 055/39 576 18

č. dverí: 201

Pracovná agenda: účtovníctvo, rozpočet, fakturácia

 

Ing. Anna Bačová

e-mail: anna.bacova@kosicesever.sk

tel: 055/63 247 74

č. dverí: 201

Pracovná agenda: pokladňa, účtovníctvo

 

Jaroslav Karola

e-mail: jaroslav.karola@kosicesever.sk

tel: 0917 90 90 11

č. dverí: 209

Pracovná agenda : BOZP, požiarna ochrana, civilná ochrana, krízové riadenie, správa budovy

 

Alena Pustaiová

e-mail: alena.pustaiova@kosicesever.sk

tel: 055/63 247 72

č. dverí: 203

Pracovná agenda: personálna a mzdová agenda