Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Svetový deň jogy sme oslávili.... jógou

Dokonca sme to stihli v predstihu. Možno ste vedeli, možno nie, ale 21. jún sa oslavuje ako Svetový deň jogy. V tento deň sa jóge venuje v telocvičniach viac priestoru ako inokedy. Úvodné cvičenie jógy sa konalo minulý týždeň v suterénnych priestoroch Denného centra a zúčastnilo sa ho asi 15 seniorov. Cvičenie bolo spojené s krátkou prednáškou venovanou histórii aj súčasnosti tohto druhu cvičenia...

Šesť disciplín, päť diplomov

Členovia Denného centra sa opäť majú čím pochváliť. Ako členovia JDS sa zúčastnili športových hier seniorov. O tom, že boli úspešní, svedčí päť diplomov zo šiestich disciplín. Niektoré z disciplín boli dosť netradičné, napr. kop do brány, hod do basketbalového koša, hod loptičkou na cieľ. Okrem toho si seniori zahrali šípky a málo známu hru pentang, podobnú bocci, ktorú hrajú v DC . Druhé miesto...

Kurzy jazykov končia v júni

Všetky úrovne jazykových kurzov anglického a ruského jazyka koncom júna končia. „Len nech si seniori oddýchnu, lebo toto bol prakticky jediný kurz, kde sa museli trochu učiť. Venovali sme sa praktickej angličtine, použiteľnej v bežnom živote. Pri kurze začiatočníkov sa museli seniori učiť viac, ale aj oni sa naučili základné praktické veci. Atmosféra bola skvelá, veľa sme sa nasmiali aj naučili...

Žiaci s umeleckým nadaním, pozor!

Súkromná ZUŠ, ktorá sídli v priestoroch Denného centra, hľadá žiakov so záujmom o rozvíjanie svojho hudobného, speváckeho a výtvarného nadania. Ak sa to týka práve vás, ste srdečne vítaní. Čakajú tu na vás skvelí pedagógovia, príjemná atmosféra a veľa radosti. Tak neváhajte a príďte.

Srdečná vďaka našej Severanke

Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj a manažérka Denného centra Mgr. Andrea Bočkorášová sa aj touto cestou chcú srdečne poďakovať obyvateľke MČ Košice-Sever pani Oľge Bédiovej , ktorá do nášho Denného centra priniesla knihy. Seniori sa najviac potešili detektívkam, hoci v Denného centra dávajú prednosť čítaniu dennej tlače a krížovkám. Pri tejto príležitosti sa tejto milej...

Výchovný koncert v DC

Denné centrum privítalo našich najmenších: škôlkárov. Súkromná ZUŠ Gabriela Rovňáka, ktorá sídli v priestoroch DC, usporiadala pre materské školy v pôsobnosti MČ Košice - Sever 2.6.2015 výchovný koncert. Detičky privítala riaditeľka ZUŠ Mgr. Beáta Rovňáková a manažérka DC Mgr. Andrea Bočkorášová. Deti sa hravou formou zoznámili s rôznymi hudobnými nástrojmi, vypočuli si rôzne skladby na klavíri,...

Výstava detských prác v DC

Utorok, 26.5.2015, opäť u nás patril umeniu. V priestoroch Denného centra sa konala výstava výtvarných prác detí zo špeciálnej základnej školy na Odborárskej ulici v Košiciach. Boli to naozajstné obrazy v rámoch aj bez nich, nechýbali ani priestorové práce. Jeden z vystavovateľov bol dokonca ocenený na medzinárodnej výtvarnej súťaži v Poľsku. Tá ocenená práca tam ostala, no mali sme možnosť...

Matica slovenská v Dennom centre

MÚ Košice – Sever v spolupráci s Miestnym odborom Matice Slovenskej Košice – Sever usporiadal pri príležitosti 200. výročia narodenia nášho národného buditeľa Ľudovíta Štúra prednášku spojenú s besedou. Prítomní boli predsedníčka miestneho odboru MS Ing. Anna Naštová a riaditeľ Domu Matice Slovenskej Peter Kalmár. Rovnako sme si pripomenuli 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny besedou o...

Potulky s Milanom Kolcunom

V spolupráci s Úniou žien sa členky DC zúčastnili pekného podujatia hodného mesiaca máj. Viedol ho známy košický lokálpatriot Milan Kolcún a táto prechádzka bola venovaná kvetom, stromom a parkom Košíc. Naše seniorky prešli Mestský park, Immaculatu, parky na Hlavnej ulici. Predsedníčka Rady seniorov Magda Harčariková k výletu hovorí: „Škoda, že nám nevyšlo počasie, inak sú potulky s pánom...

Deň matiek v Dennom centre

12. máj sa v priestoroch Denného centra niesol v znamení osláv. Tentokrát sme oslavovali Deň matiek, ktorému patrí druhá nedeľa v mesiaci máj. Centrum bolo plné, program bohatý. Oslavy nám spestrili deti zo súkromnej základnej umeleckej školy Gabriela Rovňáka v Košiciach, Ingrid zahrala na klavíri sólo aj štvorručne so svojím pánom učiteľom a Jurko zahral na zobcovej flaute. Seniorom sa...

Stránky