Tréning pamäte v DC

Je všeobecne známe, že trénovať  pamäť neuškodí nikomu, ani mladým, ani tým skôr narodeným. Samozrejme, čím je človek  starší, tým viac jeho pamäť slabne a jej tréning  v tomto veku  má osobitný význam.  Preto sme aj v Dennom centre, v rámci rozširovania aktivít  a skvalitnenia služieb pre seniorov, uskutočnili  kurz tréningu pamäte pod vedením skúsenej  lektorky Ing. Márie Mokošovej, odborníčky v tejto oblasti. Záujem bol veľký, maximálny počet účastníkov 15 bol rýchlo naplnený. Pod vedením Ing.Mokošovej sa naši seniori naučili  využívať rôzne techniky na zlepšenie pamäti. Každý ocenil výbornú atmosféru a priateľského ducha, ktorý na kurze vládol.  Našich seniorov dokonca na konci prvej etapy čakalo niečo, na čo neboli zvyknutí od ukončenia školy: skúšky. S hrdosťou môžeme povedať, že skúškami všetci úspešne prešli. Sama pani Ing.  M. Mokošová o našich senioroch povedala: „ Všetci boli úžasní. Som veľmi rada, že som sa spoznala s takýmito aktívnymi seniormi a teší ma ich veľký záujem o kurz. Výborne sa mi s nimi pracovalo, naozaj sa teším, že sa kurz vydaril.“ Od svojich dočasných zverencov dostala  na záverečnej hodine kyticu kvetov ako výraz vďaky, čomu sa tiež veľmi potešila.